Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení vlastností pojiv typu PMB obsahujících pojivo z R-materiálu 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem diplomové práce je popsání vlivu přidání různého množství zestárlého pojiva znovuzískaného z R-materiálu na změnu vlastností polymerem modifikovaného asfaltu. Na znovuzískání asfaltového pojiva je použit R-materiál ...
 • Hodnocení vybraných vlastností asfaltových směsí se zvýšenou mezerovitostí 

  Jakub, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vybrané vlastnosti asfaltových směsí s vyšší mezerovitostí. První, teoretická část práce se zabývá rešerší dostupné literatury, a to zejména z hlediska rozdělení směsí se zvýšenou mezerovitostí ...
 • Modifikovaná asfaltová pojiva 

  Venclíková, Michaela
  V této bakalářské práci bude věnována pozornost modifikaci asfaltových pojiv. Laboratorně bude připravena sada modifikovaných asfaltových pojiv s různým stupněm modifikace. Na těchto vzorcích budou následně prováděny ...
 • Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí 

  Řehulka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na nízkohlučné asfaltové směsi obecně, konkrétně pak asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s nízkou hlučností (BBTM 8 NH) a asfaltový koberec mastixový s nízkou hlučností (SMA 8 NH). První ...
 • Návrh asfaltových směsí typu SAL určených pro opravu cementobetonových krytů 

  Vlk, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a použitím asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL a porovnání vrstev SAL s různými druhy pojiv. V první teoretické části se diplomová práce zaměřuje na obecnou ...
 • Posouzení nízkohlučného asfaltového koberce mastixového s CRmB 

  Zavřel, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh směsi SMA LA 8 s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (9,9 %) a modifikační přísadou TecRoad (22 %) a provedení zkoušky odolnosti vůči účinkům vody, odolnosti vůči vzniku trvalých ...
 • Vliv skladování polymerem modifikovaných asfaltů na jejich vlastnosti 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je popsání vlivu dlouhodobého skladování polymerem modifikovaných asfaltů při teplotě 180 °C na jejich vlastnosti. V teoretické části bude popsána podstata modifikace pojiv a postup zkoušek ...
 • Využití fluxačních přísad pro úpravu vlastností asfaltových pojiv 

  Šefránková, Radka
  Předmětem diplomové práce je popsat vliv fluxačních přísad na chování asfaltových pojiv. Důraz bude kladen na změny reologických vlastností asfaltových pojiv za běžných teplot, na stabilitu během stárnutí a vliv fluxačních ...