Now showing items 1-1 of 1

  • Srovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonů 

    Rozsypalová, Iva
    Práce se zabývá stanovením zvolených pevnostních parametrů ztvrdlého betonu v tahu a hledáním vztahů mezi nimi. Jedná se především o pevnost v prostém tahu, pevnost v tahu ohybem a pevnost v příčném tahu. Součástí práce ...