Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace datové komunikace po silnoproudých vedeních 

    Minárik, Peter
    Diplomová práca sa zaoberá rozborom PLC (Power Line Communication) systémom pre dátovú komunikáciu po silnoprúdových vedeniach. V úvode práce je popísaná technológia prenosu dát cez energetickú sieť a je zostavené rozčlenenie ...