Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vehicular ad hoc sítě 

    Varmus, Pavol
    Cieľom tejto diplomovej práce je preštudovať problematiku sietí VANET (Vehicular ad hoc network), teoreticky popísať a definovať jednotlivé vlastnosti tejto siete a následne z nej pripraviť podklady pre praktickú časť. V ...
  • Modulační techniky používané ve WDM sítích 

    Lučenič, Lukáš
    Hlavným cieľom diplomovej práce je simulácia DWDM optickej siete, definovanej dopo- ručením ITU-T. Optická sieť obsahuje 16 komunikačných kanálov s prenosovou vzdiale- nosťou 50km. Jednotlivé komunikačné budú obsahovať ...