Now showing items 1-3 of 3

 • Kryptografie na platformě Arduino 

  Cvrček, Tadeáš
  Bakalářská práce se věnuje analýze možností využití platformy Arduino pro kryptografické systémy a zároveň implementaci anonymních atributových ověřovacích schémat na této platformě. Obsahem jsou výsledky rešerší dostupných ...
 • Optimalizace bezpečnostních algoritmů pro smartkarty 

  Bartoňová, Veronika
  V diplomové práci se zabývám optimalizací výpočtů bezpečnostních algoritmů, které jsou dále implementovány na smartkarty. Pro návrh urychlení výpočtů vycházím ze znalosti modulární aritmetiky, která je základem pro mnohá ...
 • Využití systému zbytkových tříd pro zpracování digitálních signálů 

  Younes, Dina
  Předkládaná disertační práce se zabývá návrhem základních bloků v systému zbytkových tříd pro zvýšení výkonu aplikací určených pro digitální zpracování signálů (DSP). Systém zbytkových tříd (RNS) je neváhová číselná soustava, ...