Now showing items 1-1 of 1

  • Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s 

    Chlachula, Filip
    Předložená diplomová práce se zabývá řešením problému obvodů budících polovodičové lasery. V úvodu práce je rozebrána problematika polovodičových laserů a jsou zde popsány jejich základní vlastnosti. Dále je popsán princip ...