Now showing items 1-2 of 2

  • Převodník frekvence na napětí 

    Šindelář, Michal
    Tato bakalářská práce řeší problematiku převodu frekvence na napětí především hlediska rychlosti a přesnosti převodu. Cílem práce je návrh a realizace převodníku na základě vstupních požadavků. Řešení spočívá v realizaci ...
  • Sada přípravků pro demonstraci základních klíčovacích technik 

    Žlebek, Lukáš
    Tato práce se zabývá konstrukcí sady prototypů laboratorních přípravků, pro ukázku základních metod digitálních modulací. Hlavním přípravkem je generátor nosné a klíčovacího signálu, který generuje cyklicky se opakující ...