Now showing items 1-3 of 3

 • Řízení elektrických pohonů v reálném čase 

  Svozil, Marek
  Tato bakalářská práce řeší problematiku řízení rychlosti otáček stejnosměrného motoru a synchronního třífázového motoru s permanentními magnety v programu LabVIEW. Také řeší snímaní rychlosti otáčení u tohoto motoru.
 • Řízení trojfázového asynchronního motoru 

  Nekvapil, Jan
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci algoritmu řízení asynchronního motoru pomocí procesoru DSP56F807 od výrobce Freescale. Je zde řešen komplexní návrh, jak aplikovatelného algoritmu řízení, tak i vhodného propojení ...
 • Software pro laboratorní stand s měniči a motory 

  Smolák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího firmwaru pro dva mikroprocesory a softwaru vizualizace laboratorních úloh na počítači. První z mikroprocesorů řídí stejnosměrný motor s permanentními magnety a druhý indukční ...