Now showing items 1-2 of 2

  • Ekvalizace přenosového kanálu 

    Žlebek, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulace přenosu digitální informace skrz přenosový systém a ekvalizací přenosové funkce celé trasy. Následně je rozebrán návrh a konstrukce přenosového kanálu s vícecestným šířením. ...
  • Převodník frekvence na napětí 

    Šindelář, Michal
    Tato bakalářská práce řeší problematiku převodu frekvence na napětí především hlediska rychlosti a přesnosti převodu. Cílem práce je návrh a realizace převodníku na základě vstupních požadavků. Řešení spočívá v realizaci ...