Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu 

  Pekárek, Jan
  Bakalářská práce „Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu“ se zabývá analýzou současné situace ve firmě Ocean’s Joy s.r.o. podnikající v gastronomickém odvětví. Práce poukazuje na vnitrofiremní problémy a ...
 • Kybernetické polygony 

  Židovský, Patrik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámiť sa so softwarovými nástrojmi používanými pre tvorbu cyber rangov. Tieto nástroje slúžia na simuláciu reálnych kybernetických útokov ofenzívneho a defenzívneho charakteru v bezpečnom ...
 • Modulární napěťový zdroj pro projekt studentské formule 

  Ščípa, Samuel
  Táto bakalárska práca je zameraná na teoretický rozbor a návrh napäťového spínaného zdroja s galvanickým oddelením. Realizácia návrhu je vo forme výkonovej a regulačnej časti modulárneho zdroja. Parametre zariadenia sú ...
 • Modulový redakční systém s využitím technologie AJAX 

  Machourek, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem redakčních systémů a jejich možnostmi. Představeny jsou všechny důležité technologie, které se v redakčních systémech běžně používají jako PHP, ASP.NET, Java, AJAX a jiné. Popsána je rovněž ...
 • Návrh a implementace IS pro malý podnik 

  Mrva, Milan
  Táto práca popisuje tvorbu informačného systému pre novovzniknutý bar. Súčasťou práce je analýza podniku a jeho procesov a výsledný návrh systému. Jednotlivé procesy sú podrobne zakreslené vrátane zodpovedností. V práci ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro vybraný subjekt 

  Liebscher, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou a výběrem vhodného informačního systému pro vybranou firmu. Informační sytém je vybrán dle požadavků firmy a má pomoci k zefektivnění firemních procesů. Provedu analýzu jednotlivých ...
 • Návrh změn informačního systému. 

  Tesař, Josef
  V této bakalářské práci se zaměřím na oblast informačních technologií, konkrétně na podnikové informační systémy. V poslední době se trh s těmito produkty, které šetří čas, slouží vnitrofiremní komunikaci, pomáhají v řízení ...
 • Platforma pro ladění spínaných zdrojů 

  Zatloukal, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem platformy, návrhem jejich výměnných modulů a obvodů pro jejich měření. Kompletní zařízení by mělo sloužit pro rychlejší návrh a ladění spínaných zdrojů. V práci jsou rozebrány základní ...
 • Pobočková VoIP ústředna Asterisk a její nástavby 

  Melichar, Ondřej
  Diplomová práce rozebírá možnosti open-source pobočkové ústředny Asterisk, popisuje její funkce a porovnává ji s několika jejími nástavbami. Je zde vysvětlen i pojem SIP stack a také jsou zde konkrétně uvedeni dva jeho ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Peřina, Jan
  Současná Fakulta architektury již kapacitně nevyhovuje nárokům na výuku, a tak se budeme stěhovat. Ani nabídnutá alternativní budova však nestačí. Bude se tedy rozšiřovat, bude doplněna, bude se stavět a tedy i navrhovat. ...
 • Přenosový systém pro plastová optická vlákna 

  Kubík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá přenosy signálů po plastových optických vláknech. V první části práce jsou uvedeny základní principy a parametry přenosu světelného paprsku po vlákně. Je proveden rozbor nejběžnějších typů ...
 • Redakční systém realitní kanceláře 

  Šebesta, Jan
  Bakalářská práce se na základě analýzy potřeb a vyjádřených požadavků realitní kanceláře zabývá tvorbou a vývojem redakčního systému pro zajištění aktuálních nabídek nemovitostí na webových stránkách.
 • Systém pro správu a monitoring PC 

  Kudláček, Marek
  Diplomová práce se zabývá systémem pro hromadnou správu a monitoring PC. Je zde uveden stručný popis nástrojů Puppet, Chef a Ansible, které tuto funkcionalitu umožňují. Celková problematika systému je řešena pomocí nástroje ...