Now showing items 1-3 of 3

 • Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou 

  Skružná, Olga; Válek, Jan; Hobst, Leonard (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Voda působí destruktivně na porézní stavební materiály. Získání přehledu o rozložení vlhkosti zdiva v objemu může být výhodné při hledání zdroje nežádoucí vlhkosti. Mikrovlnné stanovení obsahu vlhkosti je rychlá moderní ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Kolláriková, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá stavebne technickým prieskumom Novej synagógy vo Velkom Meziříčí. Je zameraná na diagnostiku drevených konštrukčných prvkov s využitím nedeštruktívnych a semi-deštruktívnych metód ako vizuálne ...
 • Vlastnosti paliv: Stanovení vlhkosti tuhých paliv 

  Tretera, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vlhkosti tuhých paliv. První část se věnuje rozdělení a klasifikaci tuhých paliv, hrubému rozboru tuhých biopaliv a rešerši metod pro stanovení obsahu vody v tuhých biopalivech. ...