Now showing items 1-4 of 4

 • Databázový systém pro správu biologických dat 

  Drlík, Radovan
  Práce se zabývá problematikou uchovávání a správy biologických dat, především enzymů halogenalkan dehalogenáz. Dále se zaměřuje na projekt HADES (HAloalkane DEhalogenase databaSe) iniciovaný proteinovými inženýry Loschmidtových ...
 • Detekce genů v DNA sekvencích 

  Bahurek, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice detekce genů v DNA sekvencích. Vysvětluje spůsob uložení informace v DNA sekvencích, poskytuje přehled některých metod pro detekci genů, konkrétně popisuje vybrané metody a výsledky testů ...
 • Klasifikace DNA sekvence 

  Heczková, Petra
  Práce se zabývá klasifikací DNA sekvencí. V první části jsou shrnuty informace o existujících metodách a jejich vlastnostech. V druhé části je popsána implementace a experimenty. Průměrná sensitivita metody byla 65% a ...
 • Vyhledávání genů - webová aplikace 

  Stiborová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je vytvořit uživatelské rozhraní a naimplementovat samotnou webovou aplikaci se zaměřením na vyhledávání genů. Jedná se o výukovou aplikaci, kdy každý uživatel má možnost zadání vlastní sekvence ...