Now showing items 1-1 of 1

  • Monitoring stavebních konstrukcí 

    Kopuletá, Jitka
    Bakalářská práce je zaměřena na pasportizaci poruch a vad na čelních fasádách domů na ulici Arne Nováka a Gorkého v Brně, v jejichž blízkosti bude probíhat rekonstrukce areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ...