Now showing items 1-10 of 10

 • Active Protection And Monitoring Device For Wireless Chargers 

  Volek, Radim (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This thesis deals with the design of monitoring device, which should serve for measurement and recording measured values of wireless charging device. The thesis further solves design of device protection method. Measuring ...
 • Aktivní ochrana a monitoring nabíjecích zařízení 

  Volek, Radim
  Tato práce se zabývá návrhem monitorovacího přístroje, který má sloužit k měření a zaznamenávání stavu bezdrátového nabíjecího zařízení. Práce dále řeší návrh způsobu ochrany nabíjecího zařízení. Měřicí přístroj je vybaven ...
 • Implementace čárového kódu do výrobního procesu malé firmy 

  Tihon, Karel
  Cílem mojí diplomové práce je studium a implementace čárového kódu do SMT montážního procesu. Tato práce se skládá ze dnou hlavních částí. První pojednává o typech čárových kódů, technologiích čtení a mapuje výrobní proces ...
 • Implementace nových koncových uzlů do firmy a jejich management 

  Lukeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem řešení problémů, ve starším objektu ze dvou, vlastněným společností MBG, spol. s r.o.. Mezi tyto problémy patří nedostatečný monitoring, zastaralé některé technologie ...
 • Monitoring hybridní síťové infrastruktury 

  Janda, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje vývoji univerzálního monitorovacího systému zařízení v hybridní síti pro společnost SELF servis. Systém slouží k ověření dostupnosti pomocí ICMP-paketů a ke sledování hodnot s využitím SNMP ...
 • Monitorování výrobních zařízení 

  Borsuk, Adam
  Cieľom diplomovej práce je preštudovať možnosti vytvorenia monitorovacieho systému pre staršie výrobné zariadenia už v jestvujúcej prevádzke. Vybrať voči charakteru zariadení potrebné komponenty pre vytvorenie systému, ...
 • Optimalizace ethernetové sítě ve výrobním podniku 

  Kratochvíl, Petr
  Tato diplomová práce popisuje práce vykonávané při optimalizaci podnikové sítě ve společnosti Alps Electric Czech s cílem rozšířit množství informací získávaných o stavu sítě a tím zlepšit reakci IT oddělení na případné ...
 • Radiový watchdog 

  Matuška, Jan
  Práce se zabývá návrhem a implementací dohledového systému počítačové sítě občanského sdružení Starhill. Součástí návrhu je vývoj a realizace hardwarových modulů, které umožňují restartovat vzdálené síťové zařízení. Přenos ...
 • Systém pro automatickou správu serverů 

  Pavelka, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva ...
 • Využití otevřených nástrojů pro monitoring přístupové sítě 

  Scripnic, Dmitrii
  Bakalářská práce se zabýva monitorováním sítě. V této práci byla provedena teoretická analýza známých monitorovacích systémů a také popsána jejich architektura, vlastnosti a práce s těmito systémy. Následně byla provedena ...