Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace dopravní scény 

    Vomela, Miroslav
    Práce představuje obecný přehled postupů používaných v aplikacích pro monitorování provozu. Jsou zde popsány různé přístupy pro řešení jednotlivých kroků procesu detekce vozidel. Je provedena analýza těchto metod. Dále se ...
  • Obrana před volumetrickými DDoS útoky v prostředí SDN 

    Hodes, Vojtěch
    Cílem diplomové práce je prostudovat různé přístupy a navrhnout koncepty monitorování a detekce volumetrických DDoS útoků v prostředí páteřních sítí. Je v ní pojednáno o protokolech řízení datových toků s důrazem na ...