Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro včasnou detekci degradace přenosových parametrů mikrovlnných spojů 

  Bubniak, Milan
  Venkovní rádiové jednotky mikrovlnných spojů, vystavené často nepříznivým povětrnostním podmínkám, jsou ohroženy výskytem poruch, majících někdy za následek selhání i celé datové trasy, přičemž stejně tak může dojít i k ...
 • Grafická vizualizace geografických dat síťového provozu 

  Kachlík, Jakub
  Při probíhajících internetových útocích je důležité zjistit co nejvíce informací o útočníkovi a srozumitelně tuto informaci předat síťovému administrátorovi. Dohledový systém Flowmon je aktuálně schopen určit původ zasílaných ...
 • Monitorování ethernetové sítě 

  Herman, Vít
  V bakalářské práci je rozebírána možnost monitorování aktivních prvků firmy Cisco, VLAN sítí sestavených mezi nimi a vytíženosti jednotlivých linek. Všechny informace týkající se zařízení jsou ukládány do MIB databáze. ...
 • Monitorování provozu Radius pomocí IPFIX 

  Vyskočil, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním provozu RADIUS v počítačové síti za pomocí použití technologie IPFIX. Na základě získaných znalostí o provozu RADIUS a možnostech protokolu IPFIX vznikl vstupní plugin pro sondu ...
 • Sledování historie aktivity IP adres 

  Pilátová, Kateřina
  Poslední dobou se objem přenášených dat po síti neustále zvyšuje. K urychlení prohledávání dat je potřeba mít způsob jejich vhodné indexace. Tato bakalářská práce se zabývá tímto problémem, konkrétně ukládáním a vyhledáváním ...
 • SNMP agent pro IoT zařízení 

  Polishchuk, Kateryna
  Cílem práce je vytvořit SNMP agenta pro monitorování IoT zařízení. Jelikož většina IoT zařízení nepodporuje protokol SNMP, chceme implementovat SNMP agenta, který bude shromažďovat informace o zařízeních a zapisovat ...
 • Účtování uživatelů v sítích nové generace 

  Grégr, Matěj
  Velikost sítě Internet dosáhla takového rozměru, že globálně jednoznačná adresace všech připojených zařízení již není možná při zachování současné architektury TCP/IPv4. Tímto problémem se začalo zabývat již v 90. letech ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Zapletal, Petr
  Tato práce popisuje návrh a implementaci webového portálu s reporty o síťovém provozu. Tento systém je určen pro snadné monitorování sítě pomocí přehledných grafů a tabulek. Pro získávání statistik o provozu na síti je ...