Now showing items 1-15 of 15

 • Bezdrátový přenos signálů z teplotních čidel 

  Hulanský, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prenosov signálu z teplotných čidiel pomocou bezdrôtového modulu. Problematika je zameraná na špecifické miesta silovej časti rozvádzaču, kde je potreba monitorovanie teploty za účelom ...
 • Implementace služby poskytující frontu zpráv v technologii cloud computing 

  Hanus, Tomáš
  Práca hovorí o rôznych spôsoboch komunikácie medzi komponentami distribuovaného systému. Popisuje komunikáciu formou výmeny správ a zároveň pripomína, aké existujú alternatívy. Približuje rôzne modely výmeny správ, rôzne ...
 • Internetové ovládání modelu pomocí PLC a Raspberry-Pi 

  Kozovský, Matúš
  Práca sa zaoberá možnosťou vzdialeného programovania priemyselných zariadení PLC alebo HMI, prípadne iných zariadení podobného účelu , ako aj možnosťou vzdialeného monitorovania ich stavov. Práca tiež obsahuje prehľad ...
 • Měření propustnosti WiFi sítí 

  Hrabčak, Miroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou priepustnosti WIFI sietí. Rozoberá a analyzuje faktory ovplyvňujúce ich výkon a koncentruje sa na typické problémy rádiových prenosových ciest  bezlicenčného pásma. Popisuje ...
 • Měřící a řídicí systém pro tepelné čerpadlo 

  Ščepka, Ondrej
  Táto diplomová práca popisuje problematiku meracieho a riadiaceho systému pre tepelné čerpadlo. V prvej časti práce je popísaný princíp činnosti tepelného čerpadla, jeho základné časti. Druhá časť obsahuje rozdelenie ...
 • Model dopravních situací 

  Krampoťák, Štefan
  Táto diplomová práca sa zaoberá rozborom kamerových systémov v doprave, ich možným využitím a realizáciou dopravného modelu. Výsledkom práce je funkčný model dopravných situácií, ktorý predvádza schopnosti a možnosti ...
 • Monitoring uzlů kryptoměnových sítí 

  Zaujec, Andrej
  Cielom tejto bakalarskej prace je monitorovanie uzlov v Bitcoin peer-to-peer sieti a odhadnutie velkosti siete v danom case. Monitorovanie uzlov zahrnna zbieranie metadat o danych uzloch a tiez aj vytvaranie zaznamov ...
 • Monitorování běhu OS Linux 

  Korček, Juraj
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a následná implementácia monitorovacieho nástroja pre operačné systémy GNU/Linux. Tento nástroj sleduje jednotlivé logy a taktiež vyťaženia zdrojov a pri zistení chyby, vysokého ...
 • Monitorování peerů BitTorrent na základě informací z distribuované hašovací tabulky 

  Vaško, Martin
  Cieľom tejto práce je monitorovanie peerov v rámci siete BitTorrent. Pozornosť sa upiera na distribuované hašovacie tabuľky, konkrétne MLDHT. V poslednej dekáde sa pozornosť zameriava aj na to, ako efektívne dokážeme v ...
 • Monitorování síťových prvků s využitím nástroje Munin 

  Vicen, Šimon
  Táto práca sa zaoberá problematikou monitorovacích systémov, konkrétne ich možnosťami a spôsobmi monitorovania sieťových prvkov, zabezpečených prístupov k vybraným parametrom s využívaním modulov v systéme Munin. Práca ...
 • Návrh sledovacího zařízení napěťových přístrojových transformátorů pro potřeby servisu 

  Marčok, Samuel
  Témou bakalárskej práce sú prístrojové transformátory a vývoj monitorovacieho zariadenia pre účely servisu. Teoretickému základu prístrojových transformátorov je venovaná úvodná kapitola práce. Tá zároveň pojednáva o ...
 • Návrh sledování repase vysokozdvižných vozíků 

  Nitschneider, Richard
  Práca predkladá návrh komplexného monitorovania procesu repasie vysokozdvižného vozíka v regionálnom repas centre pre strednú a východnú Európu. Návrh sleduje zvýšenie celkovej spokojnosti zákazníkov. K samotnej voľbe formy ...
 • Řízení a monitorování klimatu ve skupinách terárií 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém monitorovania a regulácie klimatu v skupinách terárií s využitím platformy Raspberry Pi a s následným prehľadným zobrazením cez webový server. Každá skupina terárií má vlastné ...
 • Řízení a monitorování klimatu ve skupinách terárií 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém monitorovania a regulácie klimatu v skupinách terárií s využitím platformy Raspberry Pi a s následným priehľadným zobrazením cez webový server. Každá skupina terárií má ...
 • Zabezpečený vzdálený přístup a správa počítačů 

  Heško, Peter
  Nasadzovanie a správa vzdialených systémov so sebou prinášajú niekoľko problémov. Ich administratíva a monitorovanie je oveľa rýchlejšie a finančne efektívnejšie, ak je vykonávané na diaľku, ako keď je nutný fyzický prístup ...