Now showing items 1-17 of 17

 • Administrative building with low energy footprint 

  Slepánek, František
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku administrativních budov. V práci je pojednáno o tom zda-li i administrativní budova může být úsporná a mít co nejmenší dopad na životní prostředí, šetrnou spotřebou elektrické ...
 • Bytový dům 

  Brázdová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá stavbou bytového domu v Bohuslavicích u Zlína. Jedná se o budovu, která má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží v mírně svažitém terénu. V objektu se nachází 8 bytových jednotek. V prvním ...
 • Bytový dům 

  Jachan, Radek
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu bytového domu v obci Pustiměř. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má obdélníkový tvar a je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. V prvním ...
 • Bytový dům v Boskovicích 

  Ludvík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem samostatně stojícího bytového domu v Boskovicích. Objekt bytového domu je osazen v mírně svažitém terénu, má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V objektu se nachází šest krytých ...
 • Bytový dům Vídeňská -stavebně technologický projekt 

  Staněk, Martin
  Tato diplomové práce je zaměřena na vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu Vídeňská v Brně a to na etapu C1 a C2. V projektu je obsažena technická zpráva, koordinační situace s vyznačením dopravních ...
 • Bytový dům, Letovice 

  Ambrožová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Letovicích (okres Blansko). Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Objekt bytového domu má jedno podzemní podlaží a 4 ...
 • Nadstandardní rodinný dům v Křelově - stavebně technologický projekt 

  Ježowiczová, Barbora
  Předmětem této práce je technologicky postihnout stavbu nadstandardního rodinného domu. Tato diplomová práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologické předpisy pro důležité části stavby, technickou zprávu ...
 • Nízkopodlažní bytové domy 

  Spurná, Tereza
  Bakalářská práce řeší architektonický návrh komplexu tří nízkopodlažních bytových domů, obsahující byty klasického i mezonetového typu. Hlavní část práce je zaměřena stavebním výkresům konstrukční studie a projektové ...
 • Penzion ve Strážnici 

  Ježek, Martin
  Diplomová práce řeší návrh samostatně stojícího penzionu ve městě Strážnice. Objekt je situován v západní části Strážnice u lodního přístaviště. Přístup k penzionu je z hlavní komunikace nebo po cyklostezce vedoucí podél ...
 • Příprava realizace monolitického skeletu pavilonu chirurgie nemocnice Třebíč 

  Hlávka, Jan
  Cílem bakalářské práce je zpracování technologické etapy horní hrubé stavby nemocničního pavilonu v Třebíči. Stavba je navržena za poskytováním zdravotnické péče a občanské vybavenosti. Jedná se o částečně podsklepenou ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu - Čierna Voda - Chorvátský Grob 

  Raučinová, Veronika
  Cieľom bakalárskej práce je spracovanie technologického projektu pre technologickú etapu hrubej vrchnej stavby bytového domu v obci Chorvátsky Grob v miestnej časti Čierna Voda. Konštrukčný systém bytového domu je stenový, ...
 • Realizace technologické etapy vrchní stavby polyfunkčního domu v Berouně 

  Hořínková, Dita
  Obsahem bakalářské práce je zpracování tří technologických etap vrchní stavby polyfunkčního domu v Berouně. Stavba je navržena za účelem bydlení a občanské vybavenosti. Součástí objektu je kavárna a dvě obchodní jednotky. ...
 • Rodinný dům s autodílnou 

  Svoboda, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu a autodílny ve Zhoři u Mladé Vožice. Jedná se o dva objekty samostatně stojící, nepodsklepené na rovinném terénu. Rodinný dům je ve tvaru písmene L s jedním nadzemním ...
 • Rodinný dům s autoservisem 

  Špalková, Radka
  Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který je umístěn v okrese Znojmo v obci Višňové. Rodinný dům je navržen jako dvou podlažní, nepodsklepený pro ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Pokorný, David
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou. Tento objekt je navržen v mírně svažitém terénu v okrajové části obce Holasice, Brno-venkov. Rodinný dům ...
 • Sportovně relaxační centrum s ubytováním 

  Brtníčková, Jitka
  Novostavba Sportovně relaxačního centra s ubytováním je situována na volném pozemku v Blansku. Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený. V přízemí je umístěna restaurace se zázemím, místnosti pro sport a relaxaci. V ...
 • Vinařství 

  Pospíchal, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby objektu vinařství s možností ubytování na okraji obce Klentnice. Objekt se skládá ze čtyř částí. První je výrobní, kde dochází k odstopkování hroznů, jejich kvašení, lisování, ...