Now showing items 1-14 of 14

 • BIKEZONE.cz - Cykloprodejna s bytovými jednotkami 

  Barták, Martin
  Cílem diplomové práce „BIKEZONE.cz – cykloprodejna s bytovými jednotkami“ je vypracování prováděcí dokumentace na výstavbu cykloprodejny s bytovými jednotkami pro trvalé bydlení cca 60 osob pozemku č.337/4, ve městě Hradec ...
 • Bytový dům v Trutnově - stavebně technologický projekt 

  Schreiber, Jiří
  Diplomová práce se zabývá řešením technologie výstavby vrchní hrubé stavby na objektu bytového domu v Trutnově. Obsahem práce jsou především zpracované technologické předpisy pro monolitické stropní konstrukce a pro svislé ...
 • Chráněné bydlení Rajhrad - stavebně technologický projekt 

  Kubišová, Jana
  Cílem diplomové práce je stavebně-technologický projekt hrubé stavby Chráněného bydlení v Rajhradě. Součástí diplomové práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis pro monolitické stropní konstrukce, ...
 • Hotel v Dolní Lomné - stavebně technologický projekt 

  Bulawa, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu hotelu v Dolní Lomné. Obsahem této práce je technická zpráva, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán ...
 • Mateřská škola Solivar 

  Haršaníková, Veronika
  Cílem diplomové práce je návrh architektonické studie a vypracování projektu pro provádění stavby pro novostavbu mateřské školy ve městě Prešov, situovánu v části Solivar. Mateřská škola bude sloužit jako prostor pro ...
 • Mateřská škola v Tišnově 

  Kerberová, Lenka
  Novostavba mateřské školy je umístěna v Tišnově. Budova je dvoupodlažní, částečně podsklepená. V přízemí se nachází dvě samostatná oddělení mateřských škol a hospodářská část. V nadzemním podlaží se nachází společenské ...
 • Polyfunkční dům 

  Vaňková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá studií území, které je určeno pro výstavbu bytovým domů a občanské vybavenosti. Projektované jsou čtyři objekty, vizuálně propojené krytým parkovacím stáním. Jedná se o tři bytové domy a jeden ...
 • Sportovně relaxační centrum s ubytováním 

  Brtníčková, Jitka
  Novostavba Sportovně relaxačního centra s ubytováním je situována na volném pozemku v Blansku. Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený. V přízemí je umístěna restaurace se zázemím, místnosti pro sport a relaxaci. V ...
 • Stavebně technologická studie Envi centra 

  Doruška, Jan
  Bakalářská práce obsahuje vybrané části stavebně technologické studie pro objekt vzdělávacího ENVI centra ve Vysoké Poli. Ze zpracovávané dokumentace se jedná především o technologickou studii realizace hlavních technologických ...
 • Stavebně technologická studie etapy provedení vrchní hrubé stavby bytového domu 

  Kubíček, Lukáš
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně technologické studie etapy provedení vrchní stavby bytového domu v Medlánkách. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní ...
 • Stavebně technologická studie realizaceTechnologického centra, Brno Dobrovského 

  Bartoněk, Vratislav
  Bakalářská práce je zpracována na základě projektu technologického centra tunelů Dobrovského v Brně. Technologické centrum bude sloužit především k umístění technologií řízení, kontroly provozu a také k odvětrávání dopravního ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu na Cihlářské ulici v Brně 

  Kaman, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologického projektu polyfunkčního domu v Brně na ulici Cihlářská. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci a vyznačení dopravních tras vozidel, ...
 • Zdravotní středisko Vizovice - hrubá stavba 

  Chamrádová, Klára
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé stavby novostavby objektu zdravotního střediska ve Vizovicích. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, ...
 • Železobetonová nosná konstrukce polyfunkčního domu 

  Marková, Anna
  Cílem této vysokoškolské kvalifikační práce je navrhnout železobetonovou monolitickou stropní konstrukci typického podlaží. Jedná se o lokálně podepřenou desku tloušťky 250 mm nepravidelného tvaru. Rozpětí polí je 6 x 6 m ...