Now showing items 1-20 of 23

 • Administrativní centrum firmy Essens v Brně – Líšni, hrubá vrchní stavba 

  Martincová, Michaela
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby administrativní budovy firmy Essens v Brně-Líšni. Je zaměřena na montáž nosné konstrukce z prefabrikovaných dílců a provedení monolitických nosných ...
 • ČOV Kostelec u Jihlavy - stavebně technologický projekt 

  Rotrekl, Ivo
  Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologické řešení výstavby čističky odpadních vod. V práci je zpracována komplexní studie realizace včetně harmonogramu, finančního plánu s nasazením pracovníků a také technologického ...
 • ČOV Rozstání - stavebně technologický projekt 

  Smolík, Tomáš
  Diplomová práce obsahuje technologický projekt objektu Čistírny odpadních vod a stokové sítě v Rozstání. Práce je zaměřena na vybrané části technologického projektu, jež spoluutváří podrobný popis jednotlivých pracovních ...
 • Nájemní objekt Campus Bohunice – stavebně technologický projekt 

  Platzerová, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení výstavby nájemního objektu Campus Bohunice – objekt C. Tato stavba je novostavbou ležící na několika nezastavěných parcelách. Diplomová práce obsahuje technické ...
 • Novostavba distribučního skladu v Červeném Kostelci - realizace etapy spodní stavby 

  Světlík, Jiří
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování vybraných kapitol stavebně technologického projektu hrubé spodní stavby skladové haly společně s opěrnými zdmi včetně hlavních terénních úprav. Jedná se o novostavbu skladové ...
 • Obchodní středisko Royal Crystal - stavebně technologický projekt 

  Novák, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o stavebně technologickém řešení stavebního objektu obchodního střediska. Práce obsahuje komplexně zpracovanou studii realizaci včetně časového a finančního hlediska. Dva technologické předpisy ...
 • Polyfunkční dům ve Vsetíně 

  Dvořák, Roman
  Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace polyfunkčního domu. Objekt je umístěn v obci Vsetín, v rovinatém terénu. Stavba je rozdělena na objekty A,B,C. Objekty A a C jsou navrženy jako bytové domy, objekt ...
 • Příprava a organizace výstavby Krajské pobočky VZP v Jihlavě 

  Pevný, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je vyhotovení stavebně-technologického projektu Krajské pobočky firmy VZP ČR v Jihlavě. Obsahem je zpracování technologických předpisů pro železobetonový montovaný skelet a pro monolitické obvodové ...
 • Příprava a organizace výstavby mostu na Silnici II/377 

  Soukup, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou výstavby mostu ev.č. 377-007 přes řeku Býkovku v obci Rájec – Jestřebí, která je součástí rekonstrukce silničního tahu II/377 Bořitov – Rájec. V rámci diplomové ...
 • Realizace hrubé stavby nízkokapacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb, Rychnov nad Kněžnou 

  Kytlík, David
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby nízkokapacitního sociálního zařízení v Rychnově nad Kněžnou. V této práci se zabývám technologickým provedením jednotlivých konstrukcí. ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby administrativní budovy Multifen 

  Pevný, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je popis stavebně – technologické etapy hrubé vrchní stavby administrativní budovy firmy MULTIFEN s.r.o. Obsahem je zpracování technologických předpisů pro zdění a monolitické konstrukce. Jakost ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Brno - Soběšice 

  Těžký, Filip
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou vrchní hrubé stavby bytového domu ,,Na Kovárně“ v Brně – Soběšicích. Bakalářská práce je tvořena technickou zprávou, technologickým předpisem pro zdění a monolitický ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Brno, Sochorova 

  Boháček, Adam
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně na ulici Sochorova. Součástí práce je technologie provedení jednotlivých konstrukcí formou technologického ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Ponavia Brno 

  Zelinková, Marta
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení svislých a vodorovných nosných konstrukcí bytového domu Ponavia Brno. Řeší především samotný postup výstavby, použité technologie a zajištění požadovaných ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu rezidence Kociánka v Brně 

  Bartl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá hrubou vrchní stavbou bytového domu Rezidence Konciánka, v Brně. Předmětem práce jsou technologické předpisy pro zděné a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zařízení staveniště, časový ...
 • Realizace technologické etapy hrubé stavby Moravia Thermal 

  Šťastná, Ludmila
  Bakalářské práce řeší stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby objektu Wellness, který je součástí komplexu Moravia Thermal v Pasohlávkách. V rámci projektu byly zpracovány technologické předpisy pro realizaci ...
 • Rekontrukce a dostavba hotelu Maximus v Brně – příprava realizace a řízení stavby 

  Lagovský, Ivan
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro rekonstrukci a dostavbu hotelu Maximus v Brně. Součástí práce jsou časové plány, situace zařízení staveniště, technologický předpis provádění monolitických ...
 • Rodinný dům s advokátní kanceláří 

  Müller, David
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s advokátní kanceláří v Oboře u Boskovic. Objekty jsou od sebe oddělené a každý tvoří samostatný celek. Stavba je umístěna na okraji obce Obora u Boskovic v mírně ...
 • Rodinný dům, Horní Věstonice 

  Čech, Miroslav
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování určených částí projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu v Horních Věstonicích. Jedná se o dvoupodlažní objekt s plochou střechou, která je řešena jako zelená ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby objektu bytového domu v Újezdu u Brna 

  Starnovský, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením stavebně technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Újezdu u Brna. V rámci této práce byl zpracován výkres zařízení staveniště i s technickou zprávou zařízení staveniště, ...