Now showing items 1-13 of 13

 • Autobusové nádraží 

  Kadlecová, Kateřina
  Diplomová práce řeší návrh a prováděcí dokumentaci třípodlažního Autobusového nádraží v Českém Krumlově v ulici Nemocniční. Z této ulice je i navrženo napojení na dopravní infrastrukturu celého pozemku na parcele 497/1. ...
 • Bytový dům 

  Voráč, Roman
  Bytový dům je navržen jako zcela podsklepený objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Přístup do objektu je řešen pomocí ocelového schodiště nebo jako bezbariérový pomocí ocelové rampy. Vjezd aut do 1.PP je ...
 • Centrum volnočasových aktivit 

  Kaňovský, Michal
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby centra volnočasových aktivit. Jedná se o objekt ležící na okraji města Třebíč na ulici "Na Kopcích". Objekt sestává ze dvou vzhledově a ...
 • Přístavba fary a komunitního centra ke kostelu v Brně-Líšňi 

  Kosařová, Pavla
  Předmětem diplomní práce je přístavba souboru polyfunkčních objektů ke kostelu v Brně-Líšni. Dvojice staveb se skládá z jednopodlažního objektu komunity Salesiánů a dvoupodlažního objektu farního úřadu se zázemím. Soubor ...
 • Renovace obytné budovy 

  Horn, Jiří
  Předmětem diplomové práce je renovace obytné budovy v Dolní Krupé. Dům byl postaven v roce 1935. Objekt má několik nových přistavených částí jako je garáž a skladovací prostory. Stěny jsou z CPP a cihelných bloků. V obytné ...
 • Rodinný dům 

  Zukal, Zdeněk
  V bakalářské práci je řešena novostavba samostatně stojícího rodinného domu. Objekt je navržen v obci Lipůvka, okr. Blansko na parcele č. 662/69 na katastrálním území Lipůvka. Zastavěná plocha je 231,3 m2. Rodinný dům je ...
 • Rodinný dům 

  Vlčková, Sabina
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace pro novostavbu jednogeneračního rodinného domu. Jedná se o částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Konstrukční systém je řešen jako zděný ...
 • Rodinný dům 

  Řehoř, David
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu rodinného domu. Rodinný dům s garáží pro dva osobní automobily bude postaven v severní části obce Moravské Knínice a bude samostatně stojící. Jedná ...
 • Rodinný dům na svahu 

  Seifert, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu na svahu, který se nachází v katastrálním území obce Zbraslavice. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený dům, který je navržený pro čtyřčlennou rodinu. ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Julínek, Dan
  V bakalářské práci je řešena novostavba samostatně stojícího rodinného domu s provozovnou. Objekt je navržen v obci Brno-město, okr. Brno na parcele č. 1428/1 na katastrálním území Kohoutovice. Zastavěná plocha je 164,5 ...
 • Rodinný dům z panelů TM 

  Koláčková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami, který se nachází v katastrálním území obce Kobylice. Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený rodinný dům pro dvě čtyřčlenné rodiny. ...
 • Statické řešení železobetonové stropní konstrukce historické budovy 

  Nani, Pavel
  Hlavní úkol bakalářské práce je návrh železobetonové stropní konstrukce nad 1.NP historické budovy. Historická budova byla postavěna v roce 1874. Má 3 nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Železobetonovou stropní konstrukci ...
 • Zdravotní středisko Vizovice - hrubá stavba 

  Chamrádová, Klára
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé stavby novostavby objektu zdravotního střediska ve Vizovicích. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, ...