Now showing items 1-3 of 3

 • Monolitický železobetonový rodinný dům 

  Oplíštil, Jakub
  Cílem bakalářské práce je novostavba monolitického rodinného domu v obci Majlant. Jedná se o samostatně stojící budovu se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. Dům bude sloužit k bydlení tříčlenné rodiny. Hlavní ...
 • Penzion Pastvina 

  Adamec, Jan
  Předmětem diplomové práce je projekt penzionu a stájí pro koně. Penzion je dvoupodlažní částečně podsklepený objekt s využitým podkrovím. Je navržen ve tvaru obdélníka a slouží jako zázemí pro návštěvníky areálu a ubytované ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu - Bytový dům „Panoráma nad přehradou“ 

  Slánská, Veronika
  Předmětem této diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu – Bytový dům „Panoráma nad přehradou“. Diplomová práce se zabývá technologickými předpisy pro provedení vrtaných ŽB pilot a základové desky ...