Now showing items 1-1 of 1

  • Prediktivní simulace jako podpora rozhodování managementu 

    Horák, Michal
    Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací montážní linky zubových čerpadel. Bakalářská práce obsahuje návrh změn na této montážní lince za účelem vyvážení linky a optimálnímu vytížení operátorů na lince. Pro řešení ...