Now showing items 1-4 of 4

 • Příprava a organizace výstavby skladovací haly ELIT v Brně 

  Boháček, Adam
  Předmětem mé diplomové práce je návrh realizace skladovací haly Elit v Brně na základě poskytnuté projektové dokumentace. Součástí práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby skladovací haly v Hradci Králové 

  Štěpánek, Michal
  Bakalářská práce má za cíl stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby skladovací haly v Hradci Králové. Bakalářská práce obsahuje technologické podklady k provedení hrubé vrchní stavby. Tato práce má za cíl vyřešit ...
 • Stavebně technologická příprava skladového a administrativního objektu v Černé za Bory 

  Štěpánek, Michal
  Diplomová práce má za cíl stavebně technologické řešení skladového a administrativního objektu v Černé za Bory. Diplomová práce obsahuje technologické postupy k provedení montáže železobetonového skeletu a realizaci ...
 • Zahradní město 

  Štefková, Dominika
  Oba bloky jsou architektonicky téměř totožné. Jejich jediný rozdíl je v odzrcadlení a změnou funkcí v parteru. Hmota bloku má čtvercový půdorys, který z venku udržuje rovnou městskou hmotu. Dovnitř bloku jsou orientovány ...