Now showing items 1-19 of 19

 • Administrativně výrobní objekt areálu Lifocolor v Brně - stavebně technologický projekt 

  Pšikalová, Hana
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt hrubé stavby pro administrativně výrobní objekt areálu Lifocolor. Diplomová práce obsahuje řešení dopravních tras na staveniště, zařízení staveniště, technologický ...
 • Administrativní budova v Brně, stavebně technologická příprava stavby 

  Sokola, Jiří
  Diplomovou práci jsem zpracoval na základě poskytnuté projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na administrativní komplex dvou 4. podlažních identických budov, které od 1. nadzemního podlaží protíná vnitřní atrium. ...
 • Budova vysokoregálového skladu SPO - vybrané části STP 

  Juřica, Karel
  Diplomová práce s názvem Budova vysokoregálového skladu SPO – vybrané části STP se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební, inženýrské objekty, vypracování technologického normálu, ...
 • Hasičská stanice 

  Wrana, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby hasičské stanice v Šumperku. Hasičská stanice je navržena jako stanice typu „C“ dle normy ČSN 73 5710, která bude sloužit profesionálním ...
 • Nabídková cena stavební zakázky 

  Jurásková, Diana
  Tato práce se zabývá sestavením nabídkové ceny subdodávky prefabrikované konstrukce skladové haly s administrativou. Teoretická část popisuje proces a cenotvorbu stavební zakázky. Praktická část se zabývá sestavením konkrétní ...
 • Nadstandardní rodinný dům ve svahu 

  Pavelka, Šimon Václav
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby nadstandardního rodinného domu ve svahu. Objekt je samostatně stojící a je zasazen do svažitého terénu v katastrálním území města Brna, ...
 • Obchodní centrum Mohelnice - stavebně technologický projekt 

  Sovová, Romana
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt obchodního centra v Mohelnici – hypermarketu Kaufland. Podrobněji zpracovávám optimální postup při technologických postupech, strojní sestavě, dopravním návrhu přepravy, ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Brázdová, Zuzana
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně-Židenicích, na rohu ulic Táborská a Letní. Budova svou výškovou členitostí vyrovnává výškové rozdíly okolní zástavby a svým tvarem kopíruje roh ...
 • Přístavba tělocvičny - příprava a organizace výstavby 

  Langrová, Petra
  Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu přístavby tělocvičny v Krnově, se zaměřením na provádění montovaného železobetonového skeletu a střešního pláště.Pro vybrané etapy bude ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby haly v Poličce 

  Semerád, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickými etapami hrubé vrchní stavby výrobní haly firmy AGRICOL s.r.o. v Poličce. Předmětem práce je vytvoření postupu montáže železobetonového montovaného skeletu a jeho opláštění. ...
 • Rozšíření skladu v Poličce - hrubá vrchní stavba 

  Herben, Tomáš
  Obsahem této práce je rozšíření skladu v Poličce, konkrétně realizace hrubé vrchní stavby. Zahrnuje v sobě stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ...
 • Řešení hrubé vrchní stavby výrobní haly v Lanškrouně 

  Komenda, Tomáš
  Tato bakalářská práce zpracovává stavebně technologický postup vybraných technologických etap hrubé vrchní stavby výrobní haly firmy SCHOTT ČR, s.r.o. v Lanškrouně. Jedná se o přístavbu jednopodlažní haly určenou k průmyslové ...
 • Samoobslužné obchodní centrum - stavebně technologický projekt 

  Prusková, Nikola
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt samoobslužného obchodního centra ve Staré Plesné. V rámci projektu je vypracován časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště a návrh hlavních stavebních strojů. ...
 • Skladová hala v Měříně, příprava a organizace stavby 

  Malý, Martin
  Cílem této práce je zpracování stavebně technologického projektu pro Skladovou halu v Měříně, který řeší přípravu a organizaci výstavby. Stavebně technologický projekt zahrnuje zpracování časových plánů, ekonomického ...
 • Skladová hala v Polné - hrubá vrchní stavba 

  Chroustovský, David
  Tato práce obsahuje etapu hrubé vrchní stavby skladovací haly v Polné. Součástí této práce je stavebně technologická zpráva, technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, technologický předpis pro železobetonový ...
 • Stavebně technologické řešení překladiště v Prostějově 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce Stavebně technologické řešení překladiště v prostějově se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební objekty, strojní techniky ,časového a finančního plánu. Dále se ...
 • Tělocvična Třebíč - vybraná část STP 

  Rusínová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na výstavbu nové tělocvičny Základní školy Třebíč, Horka – Domky, Václavské nám. 44/12. Kromě novostavby samotné tělocvičny je zde uvažováno i se stavbou spojovacího krčku mezi stávající budovou ...
 • Výrobní a skladová hala Jindřichův Hradec - hrubá vrchní stavba 

  Hirsch, Roman
  Obsahem práce je realizace hrubé vrchní stavby výrobní a skladové haly v Jindřichově Hradci. Zahrnuje stavebně technologickou zprávu, technickou zprávu zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, technologický předpis pro ...
 • Výrobní hala nástrojárny firmy TOKOZ - stavebně technologický projekt 

  Chytal, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení výstavby výrobní haly nástrojárny firmy TOKOZ,a.s. ve Žďáře nad Sázavou. Tato práce obsahuje technickou zprávu, návrh zařízení staveniště, časový a finanční plán, ...