Now showing items 1-11 of 11

 • Automatická identifikace klíčových slov 

  Mašláňová, Marcela
  Tato práce si klade za cíl zpracovat poznatky o značkování klíčových slov v textu a využít je v praxi pro automatické generování rejstříků. Důvodem pro automatizaci tvorby rejstříků je jejich vysoká náročnost a cena. ...
 • Automatická tvorba rejstříku publikace 

  Strachota, Tomáš
  Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti běžných metod automatického zpracování jazyka a vytvořit prototyp systému, který bude schopen automaticky generovat rejstříky. Systém bude vyzkoušen na testovacích datech a ...
 • Inteligentní vyhodnocování odpovědí na otázky v češtině 

  Švec, Ondřej
  Cílem této práce je návrh a implementace systému pro sestavování testů, inteligentní vyhodnocování víceslovných odpovědí dle získaných empirických znalostí a přezkoumání přínosu podpůrných prostředků pro zpracování češtiny ...
 • Morfologický analyzátor pomocí konečných automatů 

  Bezák, Jakub
  Cílem tohoto textu je čtenáři co nejvíc přiblížit problematiku morfologie a morfologické analýzy slovenského jazyka s využitím morfologického analyzátoru a nastínit odlišnost od různých světových jazyků. Text také objasňuje ...
 • Morfologický analyzátor pomocí konečných automatů 

  Maršová, Eliška
  Tato práce se věnuje analýze českého jazyka a pokouší se rozšířit zatím omezenou derivativní nadstavbu, kterou disponuje morfologický analyzátor MA. Autor popisuje dosavadní stav tohoto programu a vytváří postupy pro ...
 • Optimalizace procesu balení dílů ve společnosti DURA Automotive CZ, k. s. 

  Horníková, Daniela
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci způsobu balení dílů vyráběných na vybraném pracovišti v podniku. Analyzuje současný způsob balení a za využití morfologické analýzy porovnává různé alternativní varianty obalových ...
 • Slovenská lemmatizace 

  Lipták, Šimon
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zoznámiť sa s nástrojmi a metódami pre morfologickú analýzu a lematizáciu slov, navrhnúť a implementovať systém, ktorý dokáže lematizovať slovenské slová, ktoré sa nenachádzajú v slovníku ...
 • Systém pro provázání textů státnicových témat, studijních opor a doplňkových materiálů 

  Hradílek, Jakub
  Hlavním úkolem této práce je se seznámit s metodami vyhledávání definic odborných pojmů napříč texty. Následně navrhnout a vytvořit systém, který bude schopen propojit texty státnicových témat, studijních opor a doplňkových ...
 • Systém slovenské morfologie založený na vzorech 

  Klocok, Andrej
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s metódami morfologickej analýzy, reprezentáciou dát morfologických slovníkov, vytvorením systému technických vzorov pre flektívnu morfológiu slovenčiny. Z tohto systému je odvodený ...
 • Web jako zdroj dat pro automatické vytváření morfologického slovníku 

  Bulka, Pavol
  Tvorba slov v přirozeném jazyce se zakládá na pravidlech, které jsou komplexní, často je nemožné je jednoznačně formálně definovat. Proto se při zpracování přirozeného jazyka využívají morfologické slovníky. Tato práce se ...
 • Zarovnávání paralelních textů 

  Kadlček, Filip
  Tato práce se zabývá zarovnáváním paralelních textů. V první části popisuje přístupy k zarovnávání a některé nástroje na zarovnávání. V práci je nejprve jednoduše popsáno statistické zarovnávání, a dále je popsáno zarovnávání ...