Now showing items 1-2 of 2

  • Derivační morfologie češtiny na základě rozsáhlých korpusových dat 

    Faltusová, Marie
    Tématem této práce je zkoumání slovotvorby v českém jazyce. Hlavním cílem je vytvořit modul získávající derivace z dat elektronického Slovníku spisovné češtiny. Tato problematika byla vyřešena sestrojením tříúrovňového ...
  • Multigramatiky a syntaktická analýza založená na nich 

    Fiala, Jiří
    Úkolem této práce je seznámení s pragmaticky orientovaným výzkumem na poli teoretické informatiky a prezentovat návrhy aplikačních metod pro zvolené tematické oblasti. Konkrétní prostředek teoretické informatiky je ...