Now showing items 1-6 of 6

 • Informační technologie v psychologii 

  Ličko, Jozef
  Rozpoznávání charakteristických rysů o autorovi z jeho psaného textu je oblastí aktivního výzkumu. Tato práce se zaměřuje na přezkoumání možnosti implementovat psychosémantickou metodu Kreitlerových. Navrhli a implementovali ...
 • Optimalizace procesu balení dílů ve společnosti DURA Automotive CZ, k. s. 

  Horníková, Daniela
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci způsobu balení dílů vyráběných na vybraném pracovišti v podniku. Analyzuje současný způsob balení a za využití morfologické analýzy porovnává různé alternativní varianty obalových ...
 • Slovenská lemmatizace 

  Lipták, Šimon
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zoznámiť sa s nástrojmi a metódami pre morfologickú analýzu a lematizáciu slov, navrhnúť a implementovať systém, ktorý dokáže lematizovať slovenské slová, ktoré sa nenachádzajú v slovníku ...
 • Systém pro provázání textů státnicových témat, studijních opor a doplňkových materiálů 

  Hradílek, Jakub
  Hlavním úkolem této práce je se seznámit s metodami vyhledávání definic odborných pojmů napříč texty. Následně navrhnout a vytvořit systém, který bude schopen propojit texty státnicových témat, studijních opor a doplňkových ...
 • Systém slovenské morfologie založený na vzorech 

  Klocok, Andrej
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s metódami morfologickej analýzy, reprezentáciou dát morfologických slovníkov, vytvorením systému technických vzorov pre flektívnu morfológiu slovenčiny. Z tohto systému je odvodený ...
 • Web jako zdroj dat pro automatické vytváření morfologického slovníku 

  Bulka, Pavol
  Tvorba slov v přirozeném jazyce se zakládá na pravidlech, které jsou komplexní, často je nemožné je jednoznačně formálně definovat. Proto se při zpracování přirozeného jazyka využívají morfologické slovníky. Tato práce se ...