Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza obsazenosti parkoviště 

  Stránský, Václav
  Práce se zabývá analýzou obsazenosti parkoviště z videozáznamů kamery. Úkolem je určení obsazenosti jednotlivých míst s ohledem na možné využití pro inteligentní řízení parkoviště. Práce popisuje návrh, implementaci a ...
 • Detekce obličeje v obraze 

  Pospíšil, Lukáš
  Hlavní náplní této práce je seznámit čtenáře s vybranými metodami, které se používají pro detekci obličeje v obraze. Podrobněji se tato práce věnuje detekci obličeje na základě barvy kůže. Detekce je prováděna ve třech ...
 • Detekce obličeje v obraze 

  Kubalová, Eva
  Táto práca sa zaoberá detekciou tváre v obraze, popisom vybraných metód k detekcii a ich využití v bežnom živote. Zvolený spôsob k detekcii, segmentácia na základe farby kože, je realizovaný a otestovaný v programovacom ...
 • Detekce výrobků na pásovém dopravníku 

  Láník, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce objektů v obraze a jeho trasováním v čase. Nejprve je popsán teoretický základ pro předzpracování obrazu, filtraci obrazu, extrakci popředí a různé další obrazové příznaky. ...
 • Extraction of Facial Features from Color Images 

  Oravec, M.; Kristof, B.; Kolarik, M.; Pavlovicova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  In this paper, a method for localization and extraction of faces and characteristic facial features such as eyes, mouth and face boundaries from color image data is proposed. This approach exploits color properties of human ...
 • Převod barevného snímku na černobílý 

  Pieger, Matúš
  Tato bakalářská práce popisuje návrh algoritmů pro detekci, úpravu a převod hledaných objektů ve vstupních barevných snímcích do šedotónové nebo černobílé oblasti. Vstupní snímky jsou rozdělené do dvou kategorií, kde první ...
 • Segmentace obrazu založená na reliéfu 

  Gros, Jan
  Cílem této práce je seznámit se s technikou segmentace obrazu pomocí zaplavování reliéfu krajiny (watershed metoda). Jsou zde přiblíženy některé metody segmentace obrazu a vysvětleny základní operace nad obrazy, z kterých ...