Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza intrakardiálního elektrogramu v závislosti na transmuralitě ablační léze při katétrové radiofrekvenční ablaci srdečních arytmií 

  Žbánková, Alena
  Katetrizační ablace je unikátní léčebná metoda srdečních arytmií spočívající v postupném vytváření bodových lézí, kterých lze dosáhnout pomocí nitrosrdečně zavedených katétrů. Pro dlouhodobý léčebný efekt je nutno docílit ...
 • Aplikace pro implementaci morfologických operací v digitálních obrazech 

  Kečkéš, Miroslav
  Táto práca sa zabýva implementáciou základných morfologických operácií v binárnych a šedo-tónových digitálnych obrazoch. Čiastočne sa venuje vyplňovaniu oblastí a prahovaniu, ako základnej metóde segmentácie. Práca je ...
 • Derivační morfologie češtiny na základě rozsáhlých korpusových dat 

  Faltusová, Marie
  Tématem této práce je zkoumání slovotvorby v českém jazyce. Hlavním cílem je vytvořit modul získávající derivace z dat elektronického Slovníku spisovné češtiny. Tato problematika byla vyřešena sestrojením tříúrovňového ...
 • Detekce automobilů v obraze 

  Pálka, Zbyněk
  Tato práce pojednává o sledování provozu v dopravních komunikacích. Jsou zde rozebrány různé metody extrakce pozadí a čtyři metody detekce vozidel. Dále je zde popsána metoda počítání vozidel. Všechny metody byly realizovány ...
 • Drug Release Kinetics of Electrospun PHB Meshes 

  Kundrát, Vojtěch; Černeková, Nicole; Kovalčík, Adriána; Enev, Vojtěch; Márová, Ivana (MDPI, 2019-06-14)
  Microbial poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) has several advantages including its biocompatibility and ability to degrade in vivo and in vitro without toxic substances. This paper investigates the feasibility of electrospun PHB ...
 • The Effect of the Thermosensitive Biodegradable PLGA–PEG–PLGA Copolymer on the Rheological, Structural and Mechanical Properties of Thixotropic Self-Hardening Tricalcium Phosphate Cement 

  Vojtová, Lucy; Michlovská, Lenka; Valová, Kristýna; Zbončák, Marek; Trunec, Martin; Částková, Klára; Krtička, Milan; Pavliňáková, Veronika; Poláček, Petr; Dzurov, Matej; Lukášová, Věra; Rampichová, Michala; Suchý, Tomáš; Sedláček, Radek; Ginebra, Maria-Pau; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin (MDPI, 2019-01-17)
  The current limitations of calcium phosphate cements (CPCs) used in the field of bone regeneration consist of their brittleness, low injectability, disintegration in body fluids and low biodegradability. Moreover, no method ...
 • Enzymatic Hydrolysis of Poly(3-hydroxybutyrate-co-Hydroxyvalerate) Scaffolds 

  Kovalčík, Adriána; Obruča, Stanislav; Kalina, Michal; Machovský, Michal; Enev, Vojtěch; Jakešová, Michaela; Sobková, Markéta; Márová, Ivana (MDPI, 2020-07-05)
  Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are hydrolyzable bio-polyesters. The possibility of utilizing lignocellulosic waste by-products and grape pomace as carbon sources for PHA biosynthesis was investigated. PHAs were biosynthesized ...
 • Galerie Velké ceny města Brna 

  Sikora, Zbigniew
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo navázat na urbanistickou studií provedenou v rámci předchozího modulového ateliéru a vypracovat architektonickou studii objektu Galerie Velké ceny města Brna. Návrh byl podřízen ...
 • Hra s ovládáním pomocí gest ruky 

  Baštek, Jozef
  Tato práce se zabývá využitím počítačového vidění, jako  prostředku pro interakci člověka s PC. Její součástí je návrh a implementace rozhraní pro ovládání hry pomocí gest a pohybů ruky, které snímá kamera. V práci jsou ...
 • Informační technologie v psychologii 

  Ižák, Tomáš
  Tato práce se zajímá o možnosti zjištění charakterových vlastností autora textu za použití výpočetní techniky. Práce je založena na metodě manželů Kreitlerových, proto se zabývá zejména rozdělením vět na významové jednotky, ...
 • Kinetika krystalizace kopolymerů PP 

  Krajčik, Ladislav
  V této bakalářské práci byla změřena kinetika krystalizace tří kopolymerů PP s ethylén-propylénovým kaučukem po násobné extruzi a to ze závislosti růstu průměru sférolitů na čase pomocí polarizačního optického mikroskopu ...
 • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

  Kubík, Jiří
  Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...
 • Modifikace růstu polovodičových nanovláken 

  Pejchal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá růstem polovodičových nanovláken na substrátu Ge(111). Nanovlákna byla připravena metodou PVD (physical vapor deposition), jejich růst byl katalyzován Au koloidními nanočásticemi. V práci je ...
 • Morfologie polyamidu 12 a polyamidu 11 vzniklá za zvýšeného tlaku v kalorimetru 

  Bělašková, Marie
  V této diplomové práci byla studována morfologie polyamidu 12 (PA12), polyamidu 11 (PA11) a jejich směsí v procentuálním poměru 95/5, 75/25, 50/50, 25/75 a 5/95 vzniklá za tlaku 7 MPa v kalorimetru a to jak po kontinuálním ...
 • Paralelní korpusový manažer 

  Kouřil, Jan
  Cílem diplomové práce bylo implementovat paralelní korpusový manažer, který umí zarovnat paralelní cizojazyčné texty a vložit je do korpusu, kde jsou poskytnuty další funkce pro jejich zpracování. Program poskytuje možnosti ...
 • Selektivní růst kovových materiálů. 

  Šimíková, Michaela
  Diplomová práce pojednává o studiu selektivního růstu tenkých vrstev kobaltu na Si(111) s tenkou vrstvou oxidu křemičitého na mřížkách, které byly vytvořeny metodou fokusovaného iontového svazku, a o růstu a morfologii ...
 • Studium tenkých vrstev molekulárních nanomagnetů připravených metodou Langmuira-Blodgettové a návrh úpravy Langmuirovy vaničky 

  Vaverka, Jan
  Diplomová práce se zabývá studiem depozice molekulárních nanomagnetů metodou Langmuira-Blodgettové. Práce popisuje vliv depozičních parametrů na strukturu nanášené molekulární vrstvy doubledecker-ftalocyaninu dysprosia. ...
 • Studium únavových vlastností hořčíkové slitiny AZ31 

  Stromský, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium struktury a vlastností u slitiny hořčíku AZ31 po aplikaci únavového zatěžování. Jejím cílem je kvantifikovat morfologii vyskytujících se strukturních fází, stanovení křivky ...
 • Studium vlivu organických aditiv na deposici zinku z alkalického elektrolytu s využitím rentgenové difraktometrie 

  Smejkal, Jan
  Bakalářská práce pojednává o účincích vybraných organických aditiv na vlastnosti zinkového depozitu ve vztahu k záporné elektrodě Ni – Zn akumulátoru. Všechna aditiva byla zkoumána s důrazem na studium potlačení růstu ...
 • Study of micro structural material changes after WEDM based on TEM lamella analysis 

  Mouralová, Kateřina; Zahradníček, Radim; Beneš, Libor; Prokeš, Tomáš; Hrdý, Radim; Fries, Jiří (MDPI, 2020-06-07)
  Wire electrical discharge machining is an unconventional machining technology that is crucial in many industries. The surface quality of the machined parts is carefully monitored, but the condition of the subsurface layer ...