Now showing items 1-12 of 12

 • Financování bydlení a řízení rodinného rozpočtu 

  Mikláš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování vlastnického bydlení s dopady na rodinný rozpočet. V rámci práce je navržen postup, jak splatit dříve úvěr, který je použitý na financování bydlení, dále je popsáno, ...
 • Financování developerského projektu výstavby bytového domu v Brně 

  Deutsch, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerského projektu výstavby bytového domu zaměřené na lokalitu Brno. Obsahem práce je návrh financování plánované výstavby bytového domu v Brně na ulici Vinařská, ...
 • Financování investičního záměru 

  Papež, Radek
  Bakalářská práce se zabývá financováním developerských projektů. Teoretická část se zaměřuje na možnosti financování developerských projektů. Praktická část obsahuje analýzu možností financování pro realizaci konkrétního projektu.
 • Financování revitalizace panelového domu 

  Gryga, Robert
  Tato diplomová práce „Financování revitalizace panelového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu. Na základě teoretických poznatků, provedených analýz a výpočtů, obsahuje řešení pro konkrétní ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu investora 

  Prostředník, Tomáš
  Teoretická část se zabývá stavebním trhem. Především se zaměřuje na účastníky stavebního trhu, vztahy mezi těmito účastníky a různé finanční zdroje. Dále se věnuje druhům stavebních zakázek podle různých kritérií. Praktická ...
 • Formy a zdroje financování bydlení 

  Zuzaňáková, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku bydlení a zdroje financování bydlení. Je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje informace o bytovém fondu České republiky a zdrojích ...
 • Návrh financování rezidenční výstavby v lokalitě Nupaky 

  D´Ambrosová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti financování a ...
 • Návrh financování zateplení bytového domu 

  Ratkovská, Lenka
  Práce „Návrh financování zateplení bytového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu, analýzou nabídek na Českém trhu a navržením optimálního způsobu investování. V teoretické části jsou popsány ...
 • Návrh optimalizace financování vlastního bydlení 

  Ambrožová, Helena
  Tato práce se zabývá analýzou možností financování bydlení. Popisuje fungování stavebního spoření a hypotečního úvěru, možnosti a způsoby refinancování hypoték, možnosti využití státní podpory, srovnání a kombinace více ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Plháková, Dana
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení na území České republiky. Konkrétně je analyzováno využití hypotečního úvěru a stavebního spoření. Oportunitně je v úvahu brána i možnost nájemného bydlení, ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Pecová, Zuzana
  Bakalářská práce pojednává o možnostech financování vlastního bydlení v České republice. Specializuje se na financování developerského projetu pro konkrétní fyzickou osobu podnikatele. Dále se zaměřuje na jednotlivé druhy ...
 • Zhodnocení a návrhy na zlepšení poskytování hypotéčních úvěrů v Raiffeisenbank, a.s. 

  Kaštyl, Petr
  Předmětem diplomové práce je zanalyzování stávajícího stavu, nalezení případných nedostatků a navrhnutí konkrétních kroků ke zlepšení v poskytování hypotečních úvěrů v Raiffeisenbank, a.s. s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ...