Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza bydlení ve vybrané lokalitě 

  Vávrová, Zuzana
  Bakalářská práce se věnuje tématice bydlení se zaměřením na bytový trh. První část práce popisuje možné způsoby pořízení a následného financování dané nemovitosti (bytu). Druhá část se zabývá analýzou současné situace na ...
 • Ekologické vlivy při výstavbě rodinného domu 

  Bortlová, Nicol
  Diplomová práce se zaměřuje na ekologické vlivy při výstavbě rodinného domu. Předmětem je porovnat vlastnosti alternativních stavebních materiálů, stanovit náklady na výstavbu domu a navrhnout optimální způsob financování ...
 • Ekonomická analýza cash flow nízkoenergetických staveb RD 

  König, Michal
  Předmětem diplomové práce je analýza provozních nákladů domácnosti v domech různé energetické kategorie. Teoretická část je proto věnována problematice pasivních domů, kde jsou vysvětleny jejich principy a odlišnosti od ...
 • Financování bydlení v České republice 

  Žaroský, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce „Financování bydlení v České republice“ je popis, analýza a charakteristika možnosti financování bydlení a srovnání jejich výhodnosti. V teoretické části práce jsou popsány základní druhy financování ...
 • Financování bytové potřeby 

  Hrebačka, Lukáš
  Tato předložená práce pozůstává z dvou částí. V první části rozebereme teorii bytové potřeby, zaměříme se na přiblížení jednotlivých forem bydlení a jeho financování a taktéž na stav bytového fondu ČR. V druhé části, ...
 • Financování developerského projektu 

  Rovenská, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. Součástí práce jsou také návrhy financování plánovaného investičního projektu Pod Novosady I – 2. etapa společnosti Archstav development a.s.
 • Financování nemovitosti z pohledu investora 

  Svobodová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá financováním nemovitosti. V teoretické části jsou představeni účastníci trhu s nemovitostmi, dále jsou upřesněny druhy nemovitostí se základními údaji o bydlení v České republice a teoretickou ...
 • Finanční zdroje na pořízení nemovitosti z pohledu investora 

  Štěrbová, Nikol
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančních zdrojů na pořízení nemovitosti. Konkrétně se jedná o koupi bytu pomocí hypotečního úvěru. Investorem je mladý manželský pár. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část ...
 • Formy a zdroje financování bytové výstavby 

  Tůma, Jan
  Bakalářská práce se zabývá financováním bytové výstavby v České republice. Cílem práce je popsat jednotlivé zdroje a formy financování. V první části je popsán bytový fond, jeho stav, struktura a je porovnáván s bytovými ...
 • Komparace možností finančního zajištění nemovitostí 

  Pajerová, Ivana
  Cílem této diplomové práce je ocenění administrativního objektu a výběr nejvýhodnější varianty finančního zajištění pořízení nemovité věci. Součástí práce je výpočet administrativní ceny. V závěru jsou okomentovány a ...
 • Metodický postup koupě rodinného domu na hypoteční úvěr z pohledu kupujícího 

  Olejník, Martin
  Diplomová práce se zabývá postupem při koupi vybrané nemovitosti se zástavou dané nemovitosti bance, u které bude zřízen hypoteční úvěr. Názorné vyobrazení procesu koupě nemovitosti na hypoteční úvěr ve vytvořeném grafického ...
 • Metodický postup převodu členských práv a povinností u družstevního bytu 

  Kellnerová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá problematikou družstevního vlastnictví nemovitých věcí a specifiky při jeho financování prostřednictvím hypotečního úvěru. První část práce obsahuje objasnění základních pojmů týkajících se bytových ...
 • Možnosti financování bydlení v České republice 

  Benešová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování bydlení v České republice se zaměřením na stavební spoření a hypoteční úvěr. Nejdříve vysvětluje základní parametry těchto produktů. Ve druhé části se zaměřuje na současnou ...
 • Možnosti financování koupě nemovitosti 

  Sýkorová, Dana
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech financování nemovitosti. Cílem této práce je seznámení se základními produkty, kterými lze financovat koupi nemovitosti. Bude zde uveden popis a účel katastru nemovitosti. Práce ...
 • Návrh financování bydlení s ohledem na rodinný rozpočet 

  Holásková, Petra
  Diplomová práce se zabývá kritickou analýzou peněžních výdajů ovlivňujících rodinný rozpočet při financování bydlení. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů, které jsou nutné k dalšímu pochopení problematiky. ...
 • Návrh financování developerského projektu Jaselská kasárna 

  Vyskočil, Pavel
  Tato práce je zaměřena na problematiku developmentu, současnou situaci na trhu nemovitostí, vliv hospodářské krize a především na financování developerských projektů formou dotačních titulů a developerských, popř. hypotečních ...
 • Návrh financování výstavby nízkoenergetického domu 

  Horák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimální varianty financování výstavby nízkoenergetického domu. V úvodní části je popsána charakteristika dvou produktů určených k financování bydlení, a to hypotečního úvěru a stavebního ...
 • Návrh optimalizace financování vlastního bydlení 

  Hulewiczová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku optimalizace financování vlastního bydlení. Analyzuje současný trh nemovitostí a vývoj hypotečního trhu. Dále rozebírá hlediska posuzující efektivnost daného finančního produktu. ...
 • Návrh postupu rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlením 

  Bačíková, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozhodování se mezi nájemním a vlastnickým bydlením. Pozornost je zaměřena na výhody a nevýhody jednotlivých forem bydlení. U vlastnického bydlení jsou navrženy možnosti jeho ...
 • Návrh systému financování výstavby rodinného domu 

  Šimek, Pavel
  Diplomová práce analyzuje způsoby financování výstavby rodinného domu, s důrazem na možnost současné investice. Tato analýza je pak provedena na modelovém příkladu. Praktická část obsahuje výběr produktů z každé posuzované ...