Now showing items 1-2 of 2

  • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

    Nezhyba, Jiří
    Diplomová práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využitím při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. Definuje základní pojmy v této problematice jako jsou mateřská vlnka ...
  • Využití vlnkové transformace pro zpracování snímků sítnice 

    Portyš, Jakub
    Práce je zaměřena na využití vlnkové transformace v diagnostice chorob očního pozadí resp. sítnice. Vlnková transformace umožňuje dekompozici obrazu očního pozadí. S následnou segmentací pomocí prahování to vede k lepší ...