Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza pohybu osob stacionární kamerou 

  Smatana, Stanislav
  Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit systém sledování osob s aplikací v oboru bezpečnosti nebo pro analýzu chování zákazníka v obchodě. Systém byl úspěšně implementován pomocí metod KLT trekování, AdaBoost ...
 • Detekce pohybu v obraze 

  Zítka, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci pohybu v obraze. Práce shrnuje základní metody pro detekci pohybu v obraze a metodu segmentace pomocí aktivních kontur. V praktické části je zaměřena na detekci pohybu osob ze ...
 • Jednotka pro analýzu pohybu závodních plavců 

  Kumpán, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem výpočetní metody pro analýzu dat měřených inerciální měřicí jednotkou nesenou plavcem během plaveckého tréninku. V rámci návrhu byl vyvinut algoritmus využívající fúzi měření akcelerometru ...
 • Měření aktuální rychlosti vozidla 

  Štencel, Jakub
  V teoretické části této práce jsou shrnuty metody pro analýzu pohybu v obraze. Podrobněji jsou rozebrány metody, které slouží pro detekci pohybu v obrazových sekvencích. Praktická část je zaměřena na nalezení významných ...
 • Trasování významných bodů ve videosekvenci nestacionární kamery 

  Studený, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou trasování bodů získaných z videosekvence kamery, která je držena rukou. Práce je zaměřena na případ pohybující se kamery a statického pozadí a jevů, které jsou s tímto případem spojeny ...
 • Využití interakce simulačních nástrojů k řešení komplexních úloh v dynamice 

  Kukučka, Ivan
  Táto práca sa zaoberá popisom možností vzájomného previazania simulačných nástrojov a demonštruje popísané postupy na rôznych komplexných úlohách. Cieľom práce je ukázanie prepojenia medzi CAD softvérmi (Solidworks) a inými ...
 • Vývoj zařízení k analýze držení těla a pohybu 

  Vančura, Lukáš
  Zařízení k analýze pohybu umožnují zdokonalit chirurgický zákrok, rahebilitaci patologií pohybového systému a jsou také velmi přínosné pro výzkum v oboru biomechaniky. V dešní době existuje mnoho zařízení k analýze pohybu, ...
 • WiiMote jako vstupní zařízení 

  Vrana, Ondřej
  Tato práce se zabývá možnostmi využití Wii remote k ovládání počítače místo klasických vstupních  zařízení. Klade důraz na využití gest rukou jako novou alternativu zadávání příkazů počítači. Zabývá se  algoritmem "dynamické ...