Now showing items 1-3 of 3

 • Generátor EKG signálu 

  Štohanzlová, Petra
  Tato práce se zabývá vznikem EKG signálu a možnostmi, jak jej generovat pomocí prostředí programu LabVIEW. Na základě prostudovaných metod popisu signálu byla vybrána metoda využívající podobnosti jednotlivých úseků EKG ...
 • Nové přístupy pro optická měření elektrické aktivity myokardu 

  Švrček, Martin
  Tato disertační práce se zabývá novými přístupy pro optické mapování elektrické aktivity na povrchu myokardu. V práci je popsán princip optického mapování, stejně jako současný stav dané problematiky ve světě. Součástí je ...
 • Softwarový generátor EKG signálu 

  Hendrych, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením EKG signálu a jeho možnými morfologiemi. Signál se generuje pomocí programu, který je vytvořen v prostředí MATLAB. Na základě prostudovaných metod popisujících signál, byla vybrána ...