Now showing items 1-7 of 7

 • Geometrické modely řízení robotického hada 

  Byrtus, Roman
  Tato práce se zabývá teorií geometrického řízení robotického hada. V práci jsou popsány základní pojmy diferenciální geometrie a teorie řízení, které jsou následně použity pro popis a odvození řídícího modelu robotického ...
 • Geometrické řízení hadům podobných robotů 

  Shehadeh, Mhd Ali
  This master’s thesis describes equations of motion for dynamic model of nonholonomic constrained system, namely the trident robotic snakes. The model is studied in the form of Lagrange's equations and D’Alembert’s principle ...
 • Plánování pohybu objektu v 3D prostoru 

  Krčmář, Radim
  V následující práci jsou předvedeny základy plánování v prostoru se zaměřením na pravděpodobnostní plánování. Oborem úzce spjatým je detekce kolizí, s užitím lineární algebry je vytvořen systém pro kolize objektů v libovolném ...
 • Počítačová simulace pohybu a plánování trajektorie mobilního robotu. 

  Koch, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwarové aplikace „Mobile robot studio“ pro plánování trajektorie mobilního robotu v pseudo 3D prostředí. Obsahuje několik nástrojů, z nichž nejdůležitějšími jsou: ovládání simulace, ...
 • Řízení neholonomních mechanismů 

  Mareček, Tomáš
  Tato práce se zabývá teorií řízení neholonomních mechanismů. Na příkladech je ukázano použití základních operací z diferenciální geometrie a teorie Lieových grup a algeber. Pro model tříčlánkového hada jsou sestaveny ...
 • Simulace pohybu neholonomních mechanismů 

  Byrtus, Roman
  Tato práce se zabývá simulacemi neholonomních mechanismů, konkrétně robotických hadů. V práci jsou uvedeny základní poznatky geometrické teorie řízení. Tyto poznatky jsou využity k odvození řídících modelů robotických ...
 • Základy geometrické teorie řízení 

  Čulák, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom algoritmu riadenia trident snake robota. Jeho model je vytvorený pomocou prostriedkov diferenciálnej geometrie. Ovládateľnosť robota zabezbečuje Lieova algebra, generovaná základnými ...