Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh motivačního systému společnosti 

    Molnárová, Anikó
    Tato diplomová práce je zaměřená na navržení motivačního systému pro konkrétní podnik. Na základě odborné literatury jsou zpracovaná teoretická východiska práce. Analytická část obsahuje obecnou charakteristiku podniku a ...
  • Návrh motivačního systému společnosti Česká spořitelna, a.s. 

    Mašková, Michaela
    Tato diplomová práce je zaměřena na navrţení motivačního systému pro vybranou společnost. První část práce vychází z teoretických poznatků týkající se dané problematiky, které byly zpracovány na základě odborné literatury. ...