Now showing items 1-7 of 7

 • Motivace a stimulace zaměstnanců 

  Pražák, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na motivaci a zároveň stimulaci pracovníků v konkrétní dopravní firmě. Upřesňuje, kdo je zodpovědný za správnou motivaci zaměstnanců a součastně porovnává teoretické poznatky s fakty. Dále práce ...
 • Návrh motivačního programu firmy 

  Haselamnová, Věra
  Diplomová práce analyzuje pomocí dotazníkového průzkumu, ve spojení s osobním pohovorem s jednotlivými zaměstnanci a studování podnikových materiálů, současné motivační benefity firmy Badger Meter Czech Republic s.r.o. Z ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace 

  Vojtková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců ve společnosti XX a.s. V této práci zhodnotím používané motivační prostředky ve společnosti a navrhnu nové řešení pro motivaci zaměstnanců, tak aby se zvýšila výkonnost ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu 

  Vaverka, Jan
  Tato práce je zaměřena na rozvoj motivačního programu firmy Unistav a.s. Analýza stávajícího motivačního programu je provedena na základě dotazníkového šetření, rozhovorů a studia podnikových materiálů. Na základě zjištěných ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování vojáků armády České republiky 

  Holuša, Radim
  Tato diplomová práce je věnována procesům, týkajících se hodnocení a odměňování vojenských profesionálů v Armádě České republiky. Cílem práce je analýza systému hodnocení a odměňování v AČR. Na základě výsledků dotazníkového ...
 • Návrh změn motivačního konceptu ve vybrané společnosti poskytující služby 

  Crlíková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou motivace zaměstnanců. Popisuje změnu současného trhu práce a vysvětluje důležitost obeznámenosti vedení společností s důvody odchodu zaměstnanců z firmy. Teoretická část obsahuje ...
 • Návrh změn motivačního programu ve vybrané společnosti 

  Doležálková, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na motivační program ve společnosti Šroubárny Kyjov s.r.o. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní myšlenky a pojmy, které se týkají dané problematiky. V praktické části diplomové práce ...