Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza motivace a návrh změny ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. 

  Jančíková, Kateřina
  Bakalářská práce analyzuje současnou motivaci zaměstnanců ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy motivace a odměňování zaměstnanců. V praktické části je zkoumán současný ...
 • Motivační program společnosti a návrh jeho rozvoje 

  Lo Bianco, David
  Diplomová práce obsahuje teoretické pojmy a myšlenky týkající se motivace a lidských zdrojů, dále analyzuje současný stav systému motivace společnosti HANYA corporation s.r.o. a obsahuje návrh na jeho rozšíření tak, aby ...
 • Návrh motivačního programu pro obchodní společnost. 

  Šmehlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového motivačního programu v obchodní společnosti. Na základe prozkoumání současného stavu motivace a spokojenosti zamestnanců je společnosti navržen nový motivační program, který zvyšuje ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu ve vybraném podniku 

  Lo Bianco, David
  Bakalářská práce obsahuje základní teoretické pojmy a myšlenky týkající se motivace a lidských zdrojů, dále analyzuje současný stav motivačního systému společnosti Kovolit a.s. a obsahuje návrh na jeho zlepšení tak, aby ...
 • Návrh rozvoje motivačního systému společnosti 

  Urbanová, Michaela
  Předmětem diplomové práce „Návrh rozvoje motivačního systému společnosti“ je analýza současného stavu motivace zaměstnanců společnosti IMOS Brno, a.s. V práci je provedena analýza současného motivačního systému vybrané ...