Now showing items 1-6 of 6

 • Inovace motivačního systému společností 

  Procházková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na inovaci motivačního systému ve vybraných společnostech. V práci je analyzován současný motivační systém a pomocí strukturovaného rozhovoru jsou zjištěny nedostatky v motivování zaměstnanců. ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Večeřová, Nikola
  Diplomová práce je zaměřena na motivaci a odměňování pracovníků ve vybraném podniku. Zabývá se analýzou motivačního a odměňovacího systému společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. Cílem je navrhnout změny a doporučení ...
 • Motivace zaměstnanců v České pojišťovně 

  Vališová, Nela
  Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců v České pojišťovně. Na základě získaných informací je analyzována současná situace ve společnosti, určeny problémové oblasti a navržena opatření na zlepšení.
 • Návrh motivačního programu v NH Glass, s.r.o. 

  Stejskalová, Pavla
  Cílem diplomové práce je zvýšení výkonnosti společnosti NH Glass, s.r.o., a to prostřednictvím inovovaného motivačního programu. Výše zmíněná firma působí ve sklářském průmyslu. V teoretické části je vymezena podstata a ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Danielová, Magda
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh změn v současném systému motivace zaměstnanců. Teoretická část je zaměřena na personální řízení, motivaci, vztahy mezi motivací a spokojeností s prací. Dále se práce zabývá druhy ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve zvoleném podniku 

  Turčaník, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout změny konceptu motivačního systému v podniku. Nejdříve je v rámci teoretické části práce vysvětlena teorie motivace, která je doplněna informacemi o efektivitě motivačních systémů. ...