Now showing items 1-5 of 5

 • Active Forearm Prosthesis 

  Vařečka, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this work is to design active forearm prosthesis. This prosthesis scans myoelectric signals from upper limb, especially from forearm. Signals are processed by analog filters. Muscle contraction is evaluated by ...
 • Akviziční systém pro povrchovou elektromyografii 

  Milek, Jakub
  V úvodu této práce je popsána fyziologická podstata eloktromyografického signálu. Následuje návrh miniaturního, přenosného EMG zesilovače pro povrchové měření. Dále je popsáno vytvoření programu pro vizualizaci naměřených ...
 • Efektivita rehabilitace horní končetiny 

  Rexová, Natálie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium bioelektrické aktivity svalu a její měření v systému BIOPAC. Pro správné pochopení dějů je uveden popis svalové tkáně a jejích hlavních struktur. Práce se dále zabývá elektromyografií ...
 • Snímání EMG a jeho hodnocení 

  Mášová, Lenka
  Tato bakalářská práce je v první části zaměřena na svalové a nervové struktury, a na přechod signálu, který se šíří mezi nimi. Další část se zabývá základními požadavky na elektromyograf a jeho příslušenství. Poté následuje ...
 • Zrychlení a pohyb končetin 

  Novotný, Adam
  Cílem této práce je popsat elektrické děje odehrávající se v kosterních svalech, a také experimentálně ověřit a popsat postupy při měření a vyhodnocování biosignálů. V této práci je biosignálem elektromyografický signál, ...