Now showing items 1-4 of 4

 • Galerie Velké ceny města Brna 

  Ježková, Tereza
  Cílem práce je navázat na urbanistickou studii provedenou v rámci předchozího modulového ateliéru a vypracovat architektonickou studii objektu Galerie Velké ceny města Brna, který by se mohl stát nový impulzem pro rozvoj ...
 • Konstrukční a technologický návrh plastových dílů na motocykl Blata 125 

  Vejborný, Václav
  Diplomová práce řeší praktické konstruktérské úkoly z oblasti motocyklového průmyslu. V první části popisuje návrh několika plastových součástí pro český motocykl Blata125. Ve druhé části jsou popsány zkonstruované formy ...
 • Manipulační zařízení pro motocykly 

  Šoulák, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem manipulačního zařízení určeného pro motocykly dle zadaných parametrů. V práci je zpracována rešeršní část obsahující informace o manipulačních zařízeních. Dále ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vodička, Tadeáš
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou v obci Kocbeře na pozemku č. 11/1. Objekt je umístěn na okraji obce v mírně svažitém terénu. Má dvě nadzemní podlaží. Svislé konstrukce jsou navrženy ze ...