Now showing items 1-5 of 5

 • Rešerše v oblasti vstřelovacích strojů pro výrobu jader 

  Klíma, Jiří
  Práce se zabývá konstrukcí a technologií výroby jader na vstřelovacích strojích. Jsou zde zpracovány základní charakteristiky strojů a přehled světových výrobců. Stroje jsou porovnány z hlediska uspořádání a použitého ...
 • Studie řízení výrobního procesu vybrané komponenty 

  Ločárková, Hana
  Diplomová práce se zabývá studií řízení výrobního procesu vybrané komponenty v akciové společnosti ŽĎAS. Touto komponentou je odlitek. První část je zaměřena obecně na výrobní proces odlitku, který začíná nabídkou, jejím ...
 • Vliv typu ostřiva na pevnost geopolymerní formovací směsi 

  Kudr, Martin
  Cílem této práce je zjistit vliv typu ostřiva na pevnost geopolymerních formovacích směsí. Byly použity čtyři křemenná ostřiva a dva typy pojiv. Zvolený problém jsem řešil pomocí zkoušky pevnosti v ohybu. Nejdříve jsem ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná dehydratací 

  Vaverka, Jiří
  Tato práce se zabývá vodou rozpustnými slévárenskými pojivy, která se vytvrzují dehydratací. Práce obsahuje obecnou charakteristiku formovacích směsí, popis principu nejčastěji používaných metod pro dehydratační vytvrzování ...
 • Výroba odlitků ze slitin hliníku do pískových forem 

  Exner, Zbyněk
  Práce se po teoretické stránce zabývá rešeršní činnosti v oblasti formovacích směsí, popisem a rozdělením slitin hliníku na odlitky. Dále práce předkládá postup výroby hlavy spalovacího motoru Jawa 50, od návrhu 3D modelu ...