Now showing items 1-1 of 1

  • Studie řízení výrobního procesu vybrané komponenty 

    Ločárková, Hana
    Diplomová práce se zabývá studií řízení výrobního procesu vybrané komponenty v akciové společnosti ŽĎAS. Touto komponentou je odlitek. První část je zaměřena obecně na výrobní proces odlitku, který začíná nabídkou, jejím ...