Now showing items 1-2 of 2

  • Internetové aplikace v .NET Framework 

    Volovec, Miroslav
    Tato práce ukazuje široké možnosti použití .NET Frameworku. Obsahuje popis tvorby systému odesílání rychlých zpráv. Popis tohoto systému zahrnuje tvorbu servisně orientované aplikace, webového klienta a nakonec i Windows ...
  • Systém pro podporu procesního řízení 

    Tlolka, Martin
    Procesní rízení je do firem zavádeno stále časteji. Pro jeho podporu existuje řada systémů, ať již placených nebo zdarma. Tato práce se zabývá tvorbou jádra takového systému procesního řízení. Lze zde nalézt teoretický ...