Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti 

    Světnický, Tomáš
    Cílem této práce je vytvořit na základě pohybových rovnic matematický model kmitající soustavy s více stupni volnosti. V úvodu je popsáno teoretické rozdělení dynamických kmitajících soustav a jejich hlavní vlastnosti. V ...