Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza ocelových přípojů při seismickém zatížení 

  Sotulář, Jiří
  Práce se zabývá analýzou a normovým ověřením ocelových přípojů namáhaných seismickým zatížením. Analýza je založena na základě softwarového řešení a ověření je provedeno dle normových podmínek a vztahů. Práce je členěna ...
 • Business centrum 

  Dušek, Ivo
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové prutové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy. Jde o šestnáctipatrovou budovu s ocelovou konstrukcí v rotačně symetrickém půdoryse. O maximálních rozměrech 100x100m. Statický ...
 • Multifunkční objekt ve Znojmě 

  Tapšáková, Ivana
  Předmětem projektu diplomové práce je návrh a statický posudek nosné ocelové konstrukce vícepodlažní budovy a dřevěné konstrukce vchodového přístřešku multifunkčního objektu situovaného ve městě Znojmě. V přízemí objektu ...
 • Návrh a posouzení prvků vícepodlažního objektu 

  Hardubej, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení vybraných prvků u novostavby vícepodlažní administrativní budovy. Nosná konstrukce monolitického železobetonového skeletu je vymodelována programem SCIA Engineer a zatížena ...
 • Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu 

  Burda, Patrik
  Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných ...
 • Nosná ocelová konstrukce administrativní budovy 

  Stavrovský, Jiří
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy. Jedná se o šestipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu o rozměrech 40 x 48 metrů a výšce 21,5 metrů. Statický výpočet je ...
 • Nosná ocelová konstrukce administrativní budovy 

  Kašíková, Anna
  Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy v Olomouci. Půdorysné rozměry haly jsou 36 × 36 m, výška hlavní lodi 17 m (4 NP), vedlejší 10, 7 m (3 NP). Prostorová prutová konstrukce je tvořena symetrickými ...
 • Novostavba polyfunkčního domu 

  Franc, Filip
  Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu v Drásově. Jedná se o samostatně stojící objekt na východním okraji obce. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V suterénu se nachází technické zázemí ...
 • Obchodní a nákupní centrum v Brně 

  Serbousková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra situovaného v Brně. Zastavěná půdorysná plocha je 1973 m2 (půdorys ve tvaru L s rozměry 48 m x 50 m). Konstrukce se skládá ze tří částí. Budova ...
 • Obchodní centrum 

  Hándlová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra, které se nachází ve Zlíně. Maximální půdorysné rozměry konstrukce jsou 153 x 49 m. Maximální výška objektu je 23,1 m. Konstrukce obchodního ...
 • Ocelová konstrukce obchodního centra 

  Kočí, Petr
  Diplomová práce zpracovává návrh nosné ocelové konstrukce obchodního centra. Základní modul je 8 x 8 m, celková délka objektu je 88 m a šířka 48 m. Budova má čtyři nadzemní podlaží a dosahuje výšky 25,4 m. 1.NP – 3.NP má ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní administrativní budovy 

  Cejpek, Martin
  Cílem práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci administrativní budovy. Ocelová konstrukce je půdorysného tvaru T o rozměrech 42m x 30m. V rámci práce byla provedena analýza dvou variant řešení nosného systému ...
 • Patrová budova s atriem 

  Brodecký, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové nosné konstrukce patrové budovy s atriem o pěti nadzemních podlažích. Objekt se nachází v lokalitě Blansko a jeho půdorysné rozměry jsou 32,5 x 56 m a maximální výška objektu je ...
 • Statický návrh konstrukce z kombinace oceli a konstrukčního skla 

  Potůčková, Simona
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce a opláštění budovy provedené z kombinace oceli a konstrukčního skla obdélníkového půdorysu o rozměrech 7,5x10,5 m a celkové výšky objektu 24,5 m. Objekt je ...
 • Vícepodlažní budova 

  Hrycík, Martin
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy. Konkrétně se jedná o osmipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu o rozměrech 15,4 x 54,4 metrů a výšce 29,2 metrů. Konstrukce ...
 • Vícepodlažní budova 

  Stavrovský, Jiří
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažních garáží. Jedná se o šestipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu o rozměrech 35,2 x 83,2 metrů a výšce 18,5 metrů. Statický výpočet je řešen kombinací ...