Now showing items 1-1 of 1

  • Mnohosměrový podvozek 

    Krsek, Jiří
    Tématem diplomové práce je teoretická analýza vlastností mnohosměrového podvozku s následným výběrem vhodného způsobu ovládání pro lidského operátora. Na základě provedené analýzy budou navrhnuty hardwarové a softwarové ...