Now showing items 1-8 of 8

 • Diskrétní simulace programovatelných systémů 

  Mynář, Pavel
  Předmětem této práce je návrh a implementace softwarové knihovny pro diskrétní simulaci programovatelných, navzájem komunikujících jednotek, a implementace několika názorných příkladů nad touto knihovnou. Knihovna je ...
 • Grafické vývojové prostředí agentního jazyka ALLL 

  Kürti, Szabolcs
  Cílem této práce je návrh a implementace grafického vývojového prostředí pro agentní jazyk ALLL. Jazyk ALLL bude představen detailně. Čtenář bude seznámen s frameworkem ANTLR pro generování nástrojů pro rozpoznávání jazyka. ...
 • Inteligentní klient pro hudební přehrávací server MPD 

  Wagner, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh a implementace inteligentní klientské aplikace pro hudební přehrávací server Music Player Daemon (MPD), která vyhledává a prezentuje související metadata k přehrávanému obsahu. Samotnému ...
 • Inteligentní řízení světelné signalizace 

  Skoták, Miloš
  V této práci rozebereme multiagentním systémem pro ovládání světelné signalizace. Pro vytvoření reálných situací byl implementován simulátor dopravní situace v jazyce Java, který je založen na celulárním automatu. V ...
 • Rozhraní pro tvorbu herních agentů v prostředí Jason 

  Rusnák, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou rozhraní pro vytváření agentů v jazyce Jason pro hru Unreal Tournament 2004. Čtenář se seznámí s teorií agentních systémů, s hrou Unreal Tournament a prostředím GameBots. V práci je popsán návrh ...
 • Simulace spolupráce agentů v prostředí Jason 

  Kříž, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou simulátoru multiagentního systému, ve kterém agenti spolupracují. Čtenář se nejprve seznámí se základy agentních systémů, jejich tvorbou a modelováním. V práci je popsán návrh prostředí, v němž se ...
 • Simulátor BDI agentů a okolního prostředí s překážkami 

  Matějíček, Petr
  Tato práce popisuje implementaci simulátoru multiagentního systému. Vysvětluje základní pojmy agentních a multiagentních systémů. Implementace simulátoru je řešena jako samostatný objekt, umožňující připojovat různé modely ...
 • Simulátor umělého života 

  Popek, Miloš
  Oblast umělého života je velmi rozsáhlá. Tato práce je zaměřena na simulace s reaktivními agenty. Je popsán návrh simulátoru umělého života a jazyka pro definování chování agenta. Jsou popsány návrhy a výsledky provedených ...