Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza multicastových protokolů pro WSN 

  Krajíček, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou multicastového přenosu v bezdrátové síti ZigBee a implementací příslušných protokolů do prostředí MATLAB, dále realizací multicastového přenosu dat, následným vyhodnocením energetické ...
 • Aplikace klient/server v globální počítačovou síť PlanetLab 

  Sladký, Milan
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s experimentální sítí PlanetLab, její historií, vývojem, principem fungování a využitím této sítě v praxi, například pro vývoj nových síťových architektur. Programová část ...
 • Grafické zobrazení relací mezi počítači v Internetu 

  Cimbálek, Přemysl
  Internetová televize IPTV (Internet Protocol Television) slouží k přenosu televizního vysílání po síti založené na protokolech rodiny TCP/IP. Její výhodou je, že vysílání nemusí být jednosměrné, jako je tomu u stávajícího ...
 • Implementace real-time protokolu 

  Procházka, Jan
  Práce se zabývá problematikou multicastového vysílání, rozebírá typ ASM i SSM. Dále řeší princip využití RTP/RTCP protokolu pro velké multicastové skupiny, například pro vysílání IPTV. Byl vytvořen model pro simulaci chování ...
 • Implementace síťového protokolu do prostřední network simulator 2 

  Janiga, Robin
  Tato diplomová práce popisuje protokol pro systém hromadného sběru dat a jeho implementaci do prostředí Network simulator 2. Systém definuje dvě nové komunikační jednotky. Centrální jednotku CU a měřicí jednotku MU. Jednotky ...
 • Internetová televize v přístupových sítích nové generace 

  Szymeczek, Andrzej
  Tématem bakalářské práce je „Internetová televize v přístupových sítích nové generace“. Cílem práce bylo vytvořit síť, ve které funguje služba internetové televize, a následně otestovat možnosti a parametry, které tato síť ...
 • Laboratorní úlohy v prostředí NS3 pro předmět Pokročilé komunikační techniky 

  Vadkerti, Gabriel
  Táto diplomová práca sa zaoberá s vytvorením laboratórnych úloh v prostredí NS-3, kde sú predstavené protokoly IPv4 a IPv6, unicastový a multicastový prenos dát, kvality služieb v bezdrôtových sieťach, ďalej protokoly TCP ...
 • Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++ 

  Rybová, Veronika
  V dnešních sítích se běžně setkáváme s multicastovým provozem. Pro seznámení se s multicastovou architekturou a jejím chováním v jakékoliv situaci je nejlepší využít možnosti simulování. Tato diplomová práce se zabývá ...
 • Modelování protokolu PIM-SM v prostředí OMNeT++ 

  Procházka, Tomáš
  Ve své diplomové práci se zabývám modelováním a simulací multicastového směrovacího protokolu PIM Sparse Mode v nástroji OMNeT++. Čtenář se seznámí se základními informacemi o multicastu, s protokolem PIM-SM, jeho konfigurací ...
 • Multicast v IP sieťach 

  Petrovský, Peter
  Táto semestrálna práca sa zaoberá komunikáciou typu multicast. Vysvetľuje sa v nej princíp prenosu dát pomocou multicastu. Taktiež sa zaoberá protokolom pre prihlasovanie do skupín a službami šírenými využitím multicastu. ...
 • Multicastové směrování v UMTS sítích 

  Kokeš, Roman
  Diplomová práce se zabývá multicast přenosy v mobilní síti 3. generace UMTS (Universal Mobile Telecommunacitions System). UMTS síť je primárně určena pro datové přenosy a podporuje nové služby jako přenos multimediálních ...
 • Nástroj pro monitorování a oznamování multicastových multimediálních streamů 

  Dorušák, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro monitorování a oznamování multicastových multimediálních streamů. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude monitorovat MPEG-TS streamy v zadaných multicastových ...
 • Návrh a implementace komunikačního protokolu pro výměnu zpráv mezi přístupové body WLAN sítě přes IPv6 

  Bartal, Boris
  Bakalářská práce se zabývá programováním síťových aplikací v programovacím jazyku C a jeho implementací v přístupovém bodě. V první části práce jsou teoreticky popsány pou- žité technologie, vysvětleno nastavení přístupového ...
 • Návrh testů komunikace se skupinovým adresováním v IP 

  Stehura, Igor
  Táto diplomová práca sa zaoberá multicastom. Vysvetlená je adresácia na úrovni druhej a tretej vrstvy ISO/OSI modelu multicastového adresovania. Pre hžadanie optimálnych ciest multicastových paketov sieťou, routre v sieti ...
 • Návrh, realizace a simulace síťových protokolů v NS2 

  Zvolenský, Daniel
  Cílem této práce je podrobně se seznámit se simulačním prostředím Network Simulator 2, nastudovat problematiku senzorových sítí a jejich podporu v tomto simulátoru a dle výběru implementovat příslušný protokol a realizovat ...
 • Optimization of Hierarchical System for Data Acquisition 

  Novotny, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Television broadcasting over IP networks (IPTV) is one of a number of network applications that are except of media distribution also interested in data acquisition from group of information resources of variable size. ...
 • Rozbor protokolů CISCO sítí 

  Karlík, Martin
  ABSTRAKT Bc.Karlík, Martin Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně. Rozbor protokolov CISCO sietí Táto semestrálna práca je venovaná CISCO sieťam a protokolom ...
 • Simulování multicastových přenosů v simulátoru OMNeT++ 

  Mateleško, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi simulace multicastu v simulátoru OMNeT++. Popisuje základní principy multicastového přenosu dat a podrobně se věnuje protokolu IGMP ve všech jeho verzích. Praktickou částí práce ...
 • Služby typu broadcast a multicast v mobilních sítích 

  Konštanský, David
  Tato bakalářská práce se zabývá principy a možnostmi hromadného zasílání multimediálních dat v současných mobilních sítích se zaměřením na službu Multimedia Broadcast/Multicast Service v UMTS sítích. Popisuje architekturu ...
 • Switche pro FTTx - nasazení v sítích s IPTV 

  Horváth, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s přepínači, které mohou být nasazeny v sítích založených na FTTx. První kapitola se zabývá službou IPTV, jejími výhodami, nevýhodami a poskytovanými službami. V následující kapitole jsou ...